YR Curgraton îCîesiepaíDD, NEU DRYSORFA, ófc. óçc. Rhif. 12.] RHAGFYR, 1820. [Cyf. 12. BYWGRAPHÍADAU. HANES BYWYD A MARWOLAETH YPARCHEDIG DAFYDD JONES. (Parhâd o tu dal 320.] Yn awr yr ydym wedi dyfod i ddiwedd Hanes Bywyd a Marwolaeth ein fl'yddlon frawd Dafydd Jones o'r Ffinnant, wodi ei gasglu, ei gyfieithu, a'i roddi yn ddi-addurn o flaen darllenyddion yr Eurgrawn ; yn ngoleuni pa un y gellir gweled, pa fathddyn, Cristion, a phregethwr ydoedd : sef<,ei synwyr fel dyn, ei rasfel Cristion, a'i gymwysderau fel pre- gethwr. Hefyd, ei ddysgeidíaeth yn gyntaf, ei onestrwydd a'i symírwydd yn ail, a'i awyddfryd tanbaid am ogoniant Duw, ac achubiaeth cneidiau yn drydydd. Er hyny, gwy- bydded y darllenydd hyuaws, fod hanes ei fywyd wedi ym- ddangos o dan yr anfantais mwyaf. Yn gyntaf, am ei fod wedi ei ysgrifenu (oìlo'rbron) ganddo ef ei hunan ; heb fod gydâ goíwg na disgwyiiad y buasai yn myned o flaen y cyfFredin mor fuan (os byth) yn y dull y mae. Yn ail, y mae'n ym- ddangos, pan y llèfarai, neu pan ysgrifenai ryw beth am dano ei hunan, y gwnai hyny yn y modd a'r dull mwyaf hunan-ymwadol; ac yn y ffordd y codai fwyaf o lŵch arno ei hun, i'r diben i ymguddio ynddo ; hyd nes yn fynych yn Dghorph ÿr hanes, mae yn rhaid cael Uygaid y Cristion wedi eu hiro *a chariád, i'r diben i weled rhyw ìewyrchiadau o ddisgleirdeb gras Dhw yn ei weithrediadau arno. Er hyuy, ardroarall, ymaey rhai hyn fel llû disgleirwyeh i'wgweled ynddo; ac nid oes modd (tebygaf) nad ydyuí ar raiamserau yn ad-lewyrchu yn byfryd a buddiol yn awyr enaid amryw e'r darllenyddion. Nid wyf yn meddwl bod yn bosibl ineb ddywedyd yn rhy ddrwg am dano ei hun, tra yn ystyried ei Rhagfyr, 1820.] 2 X