Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

. Yli .. . Curgratun a^cslepâiöö, NEU DRYSORFA, <y*c. <*£• Rhif. 11.] TACHWEDD, 1820. [Cyf. 12. BYWG-RAPHIADAU. HÂNES BYWYD A MARWOLAETH YPARCHEDIG DAFYDD JONES. [Paihàd o tu dal. ÍÌ94.] Medi 28. " Er pah ysgrifenais o'r blaeu, cefais raiamserau gwertbfawr, tra 'yu ýmdfèehu i ddal allau air y bywyd. Fy euaid a gafodd lawer o fendithiou, amwynhau llawer o rydd- u.id yn llefaru yn y dref a'r wlad ; ond er hyny mor aníFyddlou y bum i ras Duw : yr wyf yn syndod i mi fy hun, fy mod yr árîanaf a'r rnWÿaf annheüwng o weision fy Arglwydd, yu bar- haus yn ei waith mawr! ac uwehlaw pob peth, fy mod yn eael fy ngoddef i fwynhau preseuoldeb fy Arglwydd. Y mae genyfacbos i'w gahmol, ac i roddi diolch, ac i orwedd yn y liŵch, a rhoddi fy hunan o'r neẁydd i'r gẃaith bendig- edjg. Cofia íì, O fy Nüw, erdaiöui. Hyd. 2. " Ymdrechais i neillduo íieddyw yn ddiwrnod o ẁeddi ae yrhpryd a hunau ýmholiad ; am hyny chwiliais a holais fy hunan, wrth yr holiadau caulyuol, at ba rai yrwyf yn adchwanegu yr attebiadau canlynol, pa rai sydd yn darluo- i'o fy nghyflwr trwy ystod y chwarter a'aefh heibio. Gòfyniad 1. Pa bechodau addárfui nii wneuthur? Àtteb.------------ Gofyniad 2. Pa ddyiedswyddan addarfu i mi eu hesgeul- uso, neu ynte eu cyÖawni mewn ífordd rhy ddiofál? Atteb 1. Nid ẅyf wedi bod mor wyliadwrus aga ddylaswn föd, ÿn enwedig yn erbyn ysgafnder, a'r cychwýniad cyntaf ó falchder ysbrydol. 2. Ni bum ychwaith mor 'ddi/riibl ftiewn gweddi ag ý dylaswn fod, yìi enwedig àm gyflawn sancteiddlmd. Gofyniad 3. Pa reolau ö fywyd sanetaidd a ddarfu i mi ddysgu ? Tachwedd, "Ì82Ö.J 2R