Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

YR Cutgraton aníesiepatbö, NEU DRYSORFA, $c. o>e. Rhif. 9.] MEDI, 1820. [Cyf. 12. BYWGRAPHIADAU. j&Gorphenir Hanes Byipyd y Parch. D. Joncs yn y ddau Rifyn nesaf. Hanes am Ddyddìau diweddaf CATHEMNE ANGEL, o Fron-y-Ddwyryd^ yn mhlwyf Ffestinìoy. Fy anwyl fam a fyddai yn arfer yn moreu ei hamser a gwrando yn Eglẃys Loegr; ond pan ddaeíh pregelhu ya gyffredin oM hamgyleh, byddai yn afferyd a myned i bob man ag a allai i wrando gair Duw, a hyny yn ewyllysgar ; ond pan ddaeth y Wesleyaid i'n bardah nid aeth hi fawr i un man arall, ond i'r eglwys, er ei bod yn oaru llwyddiant pawb a fyddai yn ceisio Duw ; a'i g-weddi a fyddai yn was- tadol am iddynt gael nerth i bara hyd y diwedd. Ond er y ewbl nid oedd yn uno gydâ'r eglwys, o herwydd ei bod yn ei gweled ei hun yn anghymwys, ac yn ofni na fyddai iddi fedru byw er gogoniant i Dduw; ond yroedd yn teimlo an- esmwythder parhaus yn ei meddwl am gael gafael ar Iesu Grist, ae er hyn i gyd yn methu tori trwyt dyrfa i g-yffwrdd ùg ymylei wisg, ac felly heb brofi y rhinwedd. Yn y rhyfei hwn digwyddodd iddi dorì ei braich, yr hyn a ddarfulni feddwl a fyddai yn fawr golled i ni amei buddiol wasanaeth ; ond dangosodd i ni fwy o rymusder yn ei thawelwch yn di- oddef gwialen Duw, nag a fuasai yn fedru wneud o les pe buasai heb ei chaethiwo. Yn yr amser hwnw fe aeth i wrando Mr. David Williams, acyr oedd yn cael ei dwys bigo yn ei chalon ; ond er hyn igyd, fe aeth allan; aethum inau allan ar ei hòl, ac ymafîais ynddi, a chymhellais hi i ddyŵd yn ol; a chlod i Dduw, hi ddaeth yn grynedig^ac yn ofnus ; ac yr ydwyf yn meddwl y gallaf ddywedyd yn hyf, na ddaeth hi byth idý Dduw heb fod felly. Af hyn cynierodd Mrdi, 1820.] 2 1