Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

YR €ttrgraton fôHesiepatbö, NEU DRYSORFA, Rhif. 7.] GORPHENHAF, 1820. [Cyf. 12, BYWGRAPHIADAU. HANES BYWYD A MARWOLAETH Y PARCHEDIG DAFYDD JONES. [Parhâd o tu dal. 105.] Y Llylhyr canlynol a anfonodd at y Parch. Lewis Jones. St. John, Antigua, Mai 14, 1818) Anwyl Frawd, Yr wyf er's llawer o amser yn bwriadu ysgrifenu atocb, yn enwedig gan eich bod chwi wedibod mor fwyn ag anfoti ataf lythyr tra yr oeddwn yn Llundain ; am ba un yr wyf yn wir ddiolehgar. Fe allai eich bod yu lletya meddyliau, fy mod wedi eich anghofio, wrth fod cyhyd heb glywed oddi wrthyf. Mae yn dda genyf ddywedyd nad hyny oedd yr uchos, ond am na chefajs nemawr o amser im' fy hun, ac ni bum yn alluog i ysgrifenu ond ychydig o lythyrau er pao yr wyfyma.------Er pan y tiriais yn yr ynys hon, mwynheai» gystal iechyd, ae ystyriëd pob peth, ag y gallaswn yn rhes- ymol ddisgwyl: uc er fy mod wedi gwanhau llawer trwy boethdei gwlad yr lndia, etto trwy ddwyfol fendith, yr wyf wedi bod yn alluog i drafaelio, pregethu, &c. heb deirnlo dim tnwy o rwystr na phe buaswn gartref. Y mae yn yr ynys hon dri o Genhadoo yn sefydlog, sef Meistriaìd Wol- ley, Maddock, a minati. Yr wyf ya byw yn St. John, gydâ Mr. Wolley ; a Mr. Maddockyn Parham,llebychan at faint pentref Llanfechan, oddeutu ö milldir oddi wrthym. Yr yd- ym oll yn myned ar gylch-dro yn rheolaidd ar y Sabbothau, gan ymweled â'r cleifion, claddu 'r marw, &c. Y mae Mr. Maddocfc i fod un tu i'r ynys, a minau o'r dref y tu arall. Y mae ein cymdeithasau, yr wyf yn credu, ol! mewn sefyllfa athreíb dda; dysgyblaeth wedi ei gadw i fynu yn fanwl GoRPHENHAF, 1820.] 2 A