YR Curgraton aflîPölepatöö, NEU" DRYSORFA, ófC. ÓfC. Rhif. 6.] MEHEFIN, 1820. [Cyf. 12. BYWGRAPHIADAU. HANES BYWYD A MARWOLAETH Y PARCHEDIG DAFYDD JONES. [Parhàd o tu dal. 133.] MaẀrth 19. 7. Á.M. " Pregethaisneithiwyrynnghap- el St. John, oddiwrth Mat. 16. 24. " Os myn neb ddyfod ar fy ol i, ymwaded âgef ei hun, a chyfoded ei groes, a chan- lyned fi." Y mae yn ymddangosbod hunan-ymwadiad ò'r bron a chael ei anghofio y'mhlith gormod o broíì'eswyr ag wyf.yn «n hadnabod yma, ynghyd a manau eraill. Lleí'- arais yn eglur am dano, ac fe allai yn ormod felly gan rai; ac ni ry|eddaf, os clywaf fy mod wedi anfoddloni rhai pro^ ffeswyr claiar. Nid yw pregethu oddiwrth y cyfryw destynau yn lìordd i ennill canmoliaeth dynion, gan fod y rhan amlaf yn caru gwrando y pethau aorwedd yn esmwythaf ar eu meddyliau: ond caled yw'r ymadrodd,pwy addichon wrando? ond yr wyfyn gobeithio na anfoddlonais neb o genhedlaeth plant yrArglwydd: os darfu i mi, nid oesgenyf ond dyw edyd, A aethum i yn elyniddynt, am fy niod yn dywedyd iddynt ygwir? 20. 1. P. M. " Pregethais heddyw 'r boneu yn nghapel St John, gydâ rhwyddineb neillduol, oddiwrth Rhuf. 5. 6. ac y mae genyf achos i feddwl na bu fy llafur yn hollawl ofer. Pan yn agos iddiweddu, yroedd un neu ddau o r bobi dduon yn ymddangos eu bod o dan ddwys argraphiadau, ac yn llefain yn uchel; oudmyfi addilynaisy'mlaen, a dibennais mewi> distawrwydd:■ a bydded i'r Arglwydd ddyfrhau yr hàd a gafodd ei hau, ** chymeryd yr holl ogoniant iddo ei hun: os gwnawd rhyw ddaioni, myfi > id wyf ddim, ac nid oes genyf ddim ond a dderbyniais yn rhad. Y ni&e genyf