Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

YR Curgtaüm fôHtolepaíöö, NEU DRYSORFA, Ójfc. âfc. Rhif. 3.] MAWRTH, 1820. [Cyf. 12. BYWGRAPHÍADAU. HANES BYWYD A MARWOLAETH Y PARCHEDIG DAFYDD JONES. f Parhäd o ta dal. S8.] A ganlyn yw sylwedd ei araith yn nghapel Heol y Fren- hines yn Lhmdain, Hydref 10, pan oedd yn catl eiholi yn gyhoeddus, gan Ddirprwywyr y Cenhadau Wesley- aidd, mewn perthynas i'w brofiad Cristìonogawl; a sail ei reswm yn cynnyg ei hun yn Gennadwr, yn enw a tìíros Grist at yr índiaid. " Wrth edrych yn oJ dros fy mywyd a aéth heibio, pa ddull y darfu i mi fyw, a'r hyn a ddarfu i mi brofi; yr wyf yn cael llawer o achos i fendithio Duw am ei ddaioni tu ag attaf, o bod yn ddiolchgar iddo am yr hyn a wnaeth erof, ao ynof; ac yr ydwyf y dydd heddyw yncaelfy melysgymmell i ddywedyd gyd â'r Salmydd, " Yr Arglwydd awnaeth imi bethau mawrion, am hyny yr wyfyn lìawen." Ond gydâ gofid yr wyf yn edrych yn ol, ar y tair blynedd ar ddeg cyntaf o fy mywyd, y rhai a dreuliwyd mewn anwybodaeth o'm cyflwr colledig wrth natur: ac, o ganlyniad, yn am- ddifad o heddwch a fFafr Duw; etto, hyd yn oéd yn ystod yr amser hwnw, ni chefais fy ngadael yn hollawl im' fy hun, oblegid yr Arglwydd yn ei drugaredd oedd yn ymdrechu gydâ myfi ; atnia ŵylais fwy nag- unwaith, yn ystod yr am < ser hwnw, o'm caion, pan y byddwn wrthyf fy hun, am na buaswn yn well; a dymuniad lawer gwaith i uno gyd â'r Trefnyddion Wesleyaidd, pan nad oeddwn ond un-ar-ddeg oed: ond nid oedd fy ngalar oblegid fy mhechod, a'm dy- muniad o fod yn grefyddol ond ff'öedig; hyd nes oeddwn yn agos i bedair-ar-ddeg oed, pan y dechreuais gyntaf gyfarfod Mawrth, 18^0. I ...