Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

YR eutgtaton eziíefîUî'(itî5ö, nev DRYSORFA, êçc. âfC. Rhif. 2.] CHWEFROR, 1820. [Cyf. 12. BYWGRAPHIADAU. HANES BYWYD A MARWOLAETH Y PARCHEDIG DAFYDD JONES. JParhàd o tu dal. 8.] Daft/dd Jonés yrt dechreu ar y goròhwyl mawr o bregethu pr Efeìigyl, éfc.—1813. "MYFI (medd ef) a siaradais gydâ dau nen dri o'r pregeth- wyr ar y pen yma ; ac oddeutn mis Mai, ymdrechais i íefaru yn gyhoeddus y waith gyntaf yn Llanfyílin, o fîäen un o'n pregethwyr cynnorthwyol, oddiwrth 2Cor. 5. 17.; ac er nad oedd genyf yr hyfder o edrych yn ii«wyneb y gynnulleidía tra yn tlefaru ẅrthynt, etto, teimlais hyfrydwch dirgelaidd a boddlonrwydd meddwl wrth ddychwelyd adref, fy mod wedi ymdrechu i wneuthur yr hyn ag- oeddwn yn ei gredu óedd Duw yn ei ofyn oddi ar fy llaw. Ac o'r amser hwnw hyd fy ymadawiad oddi eartref, yn mis Medi, 1817, myfi a barheais ibregethu yn achlysurol fel pregethwr eynuorth- ẁyol; a chefais fy ngalluogi i fyw mewn mwynhad o wir sylwcdd hapusrwydd yn ngwasanaeth fy Nhad néfof, a ghrofi rhyw raddau o gynnydd mewngras agwybódaefh o'n Harglwydd Iesu Grist. 'Uii peth yn neillduol fu yn a*chos o fawr alar i fymeddwî yn ystod yr amser a aeth heibio, oedd, ar ol i mi fod ar ÿ Cynllun (Plan) fel pTeg^thwr cynnorthwyol, heibio i daîr blynedd, ni wybum fod neb wedi eu dychwelyd, na chym- maint a'u hargyhoeddi o dan fý holl bregethau'. Yn sicr yr oedd hyn yn ddigalondid mawr i mi; a phe na huáswn ỳrí gyflawn dawel mewn sicrwydd o fy nsralwad i bregethu, nid wyf yn gwybod pa fodd y gallaswn oi ddioddef. Yr oedd- wn yn meddwl nad oe.dd modtt fod neb y.n'cael eu .hargy- hòéddi heb i mi ei wýbod; am hyny, myû a'igwnaethum yn