Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

YR Curgraton «siepatöö, NEU DRYSORFA, âfc. óçc. Rhif. 1.] IONAWR, 1820. [Cyf. 12." BYWGRAPHIADAU. HANES BYWYD A MARWOLAETH Y PARCHEDIG DAFYDD JONES. At Gyhoeddurr yr Eurgrawn Wesleyaidd. Mr. Cyhoeddwr, Syr, Y mae amryw o ddarllenyddion yr Eurgrawn yn rhyfeddu, na buasant yn caei rhyw hanes am fywyl a marwolaeth ein parchedig frawd Dafydd Jones, o'r Ffinnant, yr hwn a aeth yn Genhadwr (Missionary) i'r India Orílewinol, yn y flwyddyn 1817; am hynyganfy mod o"r farn y dylid cadw "enw y cyfiawn raewn cotTadwriaeth, ac yn dymuno adeiladaeth y lluoedd o ddarllenwyr eich buddiol Drysorfa, cymmerais arnaf g-asglu ynghyd, o blithei 'scrifeniadau ef ei hun, sylwedd achorphyr hanes canlynol. A chan ei fodyn rhoddi hanes mor gyflawn am dano ei hun, ni byddai ond gwaith hollawl afreidiol i mi chwanegu nem- awr atto, rhag i mi ei chwyddo i ormodedd o feithder, i'w roddi naewn Eurgrawn. Nid oes genyf un amheuaeth na bydd yr hanes canlynol yn dderbyniol, ac hyderaf y bydd i Dduw ei fendithio er iîes llaweroedd o Maní Síon; ac os bydd iddo gael lle o dan y pen Bywgraphiadau am y mis Ionawr, &c. nesaf, chwi a foddhewch gannoedd o'i hen gyf- eülion serchus, ÿn y Gylchdaith hon yn neillduol, ynghyd a eharwr llwyddiant yr Eurgrawn Wesleyaidd. Wyf, Syr, yn ddiflfuant yr Eiddoch, Llanfyllin, Tachwedd 3, 1819. WlLLlAM EYANS. DAFYDD JONES, testyn yr hanes canlynol, oedd aii fab Mr. a Mrs. J. Jones, Plas-fíLnnant, LJansantffraid, yn swydd Drefaldwyn. Yr oedd iddo dri o frodyr, a phedair o A 2