YR EURGRAWN WESLEYAIBJD), NEÜ DRYSORFA, &c RHIF. 9.] MEDl, J819. [CYF.M, Bptoffîapítfaûau, COFFADWRIAETH AM Y PARCH. EVAN DAVIES, o'r aber, yn swydd frecheiniog; Eifywydduwiolaheddychol, aifarwolaeth orfoleddus. CAFODD ei eni ymhlwyf Pen-coder, swydd Caerfyrddin; eafoddysgol gyffredin ynywlad pan ynblentyn: ar ol hyny aeth i Gaerfyrddin i ysgol yr offeiriaid, dan olygiad Mr. Barker, gyd â bwriad i fyned yn offeiriad. Ond wedi treul- io yr amser arferol, a dyfod alian oddi yno, efe a gafodd ei dueddu o ran egwyddor a chydwybod, i yraneillduo oddi- wrth y grefydd sefydledig, a bwrw ei goelbren ymhlith yr Independiaid; ac yn fuan iawn efea ddaeth i Aberhonddu, i'r Plough a'r Aber, i fod yn gynnorthwyol i Mr. Williams, yr hwn a fu yn filwr dewr a ffyddlon ar y maes, nes gor- phen ei daith yn orfoleddus. Ymhen amser priododd Mr. Davies ferch ieuangaf Mr. Williams; ac a fuont yn byw ynghyd,—yr hen-ŵr, ei dair merch, a'i fab-ynghyfraith; nes i'rddau wŷr duwiol hyn gael eu symmud i'r tý uchod. Yr oedd Mr. Davies, o ran ei dymmer naturiol, o yspryd llon- ydd a di-ymryson; ac yn Gristion llariaidd ac addfwyn, hawdd ei drin,ac yn barod i faddeu pob math o dramgWydd- iadau, a gwneud daioni i'w elynion; ac o yspryd rhydd at Gristionogion o wahanol enwau. Cafwyd prawf o hyn am- rywiol weithiau, trwy fod ei dý a'i bulpud yn agored i dder- byn pregethwyr o enwau eraill; yn neillduol pan oedd y Bedyddwyr heb un tý cyfarfod yn Aberhonddu, cawsant ganiattad ewyllysgar gan Mr. Davies a'igynnulleidfa, i gyf- arfod yn y Plough i addoli, nes cael capel. Nid öedd na chulni, nac eiddigedd, na hunan glod, yn ei demtio i fod yn Cyf. xi. K k Medi, 1819.