Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

YR EURGRAWN WESLEYAIBJD), NEÜ DRYSORFA, &<, RHIF. 8.] AWST, J819. [CYF. XI. ==r~ . ■ - ■ ■ ■■■ - ■..,.. , Bptograpi)íaDau+ HANES BYRR AM Mr. BROCAS, O'R AMWYTHlG Mr. THOMAS BROCAS, yr hwn a gyfenwyd unwaith mewn synhwyr-wers, gan ein parchedig sylfaenydd, y di- weddarBarch. J.Wesley, " tad y Trefnyddion (Wesleyaidd) yn yrAmwythig," oedd ŵra'ifeddwlnid wedi ei fwrw i fold gyffredin: wrth natur yn gryf, gwahaniaethol, ac ymddi- bynol; felly yn gwbl ddi-ddylanwad gan opiniwnau a rhag- farnau rhai eraill, pa fodd bynag eu hanfarwolir gan glod y cyífredin; fel na's derbyniai ef ddim fel gwirionedd na oddefai zèl ac argraph Ysbrydoliaeth Ddwyfol. Ei gydna- byddiaeth gyd â'r Ysgrythyr oedd bur gyffredin a hynod. Ei gôf oedd yn eirlyfr ysgrythyrol; a'r modd parchus a serchog, y darllenai efe yr oraclau Dwyfol yn ei deulu, ae y gweddia efe drostynt yn y dirgel, oedd yn ddiau yn deil- wng i'w dilyn. Newyddiad mewn athrawiaeth ysgrythyrol, a llygredigaeth mewn disgybliaeth Gristionogol,addihunaei onest ddigllonedd: ac a d'dygai o'i wefusan, a'i bin, geryddon llym, uniawn, a chywir nodedig. Mewn zêl dros y gwirion- edd a duwioldeb, ar bob achos, yr oedd ef yn ddiau yn 11 û (host). Fe godai ei resymau gyd à'r fath rym yn er- byn yr hyn a farnai ef yn gyfeiliornad dinystriol, fel ag y byddai pob yraresymwr ymffrostgar, yn dyfod fel llin a charth o flaen y fllam a goleuni 'r gwirionedd Dwyfol, a ddylifa o'i draethiadau ef: triniai ei arfau gyd iì'r fath rym, fel ag i ymddangos yn anwrthwynebol. Yn ymweled â chelloedd tywyll y carcharorion coll-farnedig, yr oedd efe yn wir yn ddiflin, ac yn hynod o Iwyddiannus. Yn aml y bu ef am nosweithiau cyfain yn gauedig gydà hwynt yneu Cyf. XI.] F f [Awst 1819,