Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

■ ■ i YR -■ EUB6BÁWN WESIiEYAIBD, NED DRYSORFA, &c EHIP.l.] IONAWU 1819. [CYFROLXI. Bptograpljtatiau. Hanes Bywyd a Marwolaeíh MR. WILLIAM BEJRRESFORD. B YWYD wedi ei cU'eulio yn ol ynfydrwydd â'phechodau yr oes, a ystyrir gan lawer megis uchder eithaf, dedwyddwch;à rhai nas gallant, gangulder eu moddion a'u hamgylchiadau, ddilyn yr un fuchedd, a gynfigenant wrth y rhai a allant; íra maebywyd wediei dreulio mewn duwioldeb a rhinwedd yn wrthrychiad barn senllyd; yn nhyb y rhai mwyaf hael eu barn, yn haeddu tosturi yn unig; ac yn nghyfrif eraill, dir- myg noeth. Ond nid yw llwyddiant yr annuwiol a'í lawen- ydd, ond dros fyr amser; '* efe fydd marw, ac a dorrir ym- aith;" ac yn yr oes a ddêl, ei enw a ddileir byth bythoedd; tra mae enw y cyfîawn, trwy ragoroldeb ei fuchedd, yn gerf- ìedig ddwfn yn meddyliau y çyffredin, ac a fydd byth mewn coffadwriaeth gan Dduw. Mr. William Berresford, (o Snelstone, yn Swydd Derby,) sail yr hanes canlynol, a anwyd gerllaw Leck, yn Swydd Stafford, ryw bryd o fewn y flwyddyn 1736. Yr oedd yn meddiannu ar ansawdd corphoro! iachus dros ben; yn gym- maintfelly, fel mai yn anfynych y byddai ef dan hunan-ry- buddion o'i farwoldeb, Yr oedd ei dymmer naturiol yn dwymn ac yn waedwyllt: yr hyn yn fynych a'i cipiai ymaith i'r digllonedd mwyaf angerddol. Ar ol i'r rheswm gael ei ddiorseddu, trwy wrthryfel ei anwydau nawswyllt, arweinid ef ganddynt yn gaeth wrth eu hewyllys; ac mewn rhai es* iamplau, yr oedd ef yn nodedig mewn drygioni. Amser íeuengctyd yw'r mwyaf manteisiol i erlyniadau crefyddol; o herwydd fod y meddwl y pryd hynny yn rhydd oddiwrth yr aflonydâwch sydd yn chwerwi y, a'r bwriadau sydd yn . A 2