Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

y'nghyd ag amrywiol bethau eraill wedi eu cymmeryd allan o bapurau y newyddion. LLUNDAIN.—Yn ein Rhifyn olaf o'r Eurgrawn am 1816, nyni a Toddasom ychydig linellau am y terf*sg afu ynr»a ar y 2ildydd o Hag- fyí dweddaf. Mae rhai o flaenonaid y terfysg w-di eu daí a'u taflu i garchar: ond nid ydynt wedi dyfod i farn hyd yn hyn. Yr ydys yn manwl chwilio am'eraill. ynenwedig un gwr "uangc o'r enw Watson, mab Mr. Watson, Meddyg, gynt o Newcastle-street, Strand, yv hwn, y'nghyd â'i dad, oedd yn dra diwyd yn y cythryfwl. Cynygir gwobr o 700 o bunau ara ei ddal; ac mae swyddogion y police wedi eu hanfon i bob cwrr o'r wlad, yn neillduol i'r üong-byrth, i chwilio am dano, rhag icìdo ddiangc i America. Mae'n debyg mai y gwr hwn oedd y cyntaf a ddechreuodd y cynwíf yn Spa-Jìelds ar brydnawn y cyfarfod, trwy wueud araith o flaen y lluaws oddi ar ben cart a ddygasid yno â'r llummanau, &c. ynddo, gan annog y werin i'w ganlyn ef i'r ddinas, i arfogi eu hunain; yr hyn a wnaoth torf fawr o honynt. Pan ddaethant cyn belled nSìctnner-street, Snoio-hill, anogwyd hwy gan eu blaenor i'w ddilyn ef i siop Mr. Beckwith, Gwn-wneuthurwr, a chymeryd ymaith yr arfau. Digwyddodd fod gwr bonheddig o'r cnw Platt yn y siop ar y pryd, yr hwn a ddechreuodd ymresymu â hwy y'nghylch eu drwg ymddygiad, ac ymbil arnynt fyned ymaith: ond yn lle hynny, tynodd Watson bìstol allan o'i logrìl, ac a'i saeth«. odd ef y'nghymal uchaf ei forddwyd, yn agos i'w arffed. Syrthiodd yr archolledig ar y llawr fel yn farw. Pan glywodd ỳ werin sŵn y pistol, tybiasant mai Watson a saethasid gan raì o'r teulu ; a chan na ddaeth efe allan, ymbellasant ychydìg oddi wrth y tŷ; feìly cauwyd y drws, ac anfonwyd am gynorthwy i sicrhau y drwg.weithredwr, yr' hwn a arosasai yn ol yri bw rpasol i gynyg ei gymorth meddygol i'r gwr aarchollasid ganddo. Pan ddaeth cwn^tabl, cymerwyd gafael arno, a . rhoddwydd ef yn un o'r 'stafelli ar y Uawr : ond, rhyw fodd neu gi- lydd, trwy esgeulusdod y cwnstabl, (yr hwn a adawodd y drws heb ei gloi,) aeth Watson.yn lledradaidd i fynu'r grisiau, ac i ystafell oedd yn gwynebu i'r heol, lle y c'ododd y ffenestr, ac y galwodd ei gym- deithion yn ol, gan ddywedyd wrthynt nad oedd ond nifer fechan o bobl yn y tŷ, ac y gallent yn hawdd ei waredu ef o'u dwylaw trwy dorri i mewn i'r siop. Pan welsant fod eu cadben yn fyw,. dychwel- asant yn ddioed: rhuthrasant ar ddrws a ffenestr y siop, ac a'u darn- iasant yn fuan ; aethant i mewn fel llifeiriant,—rhyddhasant eu har- weinydd,—cymerasant gynifer o ynau ag oedd o fewn eu cyrraédd, ac a aethantymaith ymheilach i'r ddinas, trwy NezQgate-streeta.Cheap- tófc, gan flotddio, a bwgwth dinystr eu gwrthwynebwyr. Y'mheu peth amser, pán nesasant at y Gyfnewidfa (Royal Ex' change) cyfarfuasant â Mr. Matthew Wood (Maer y ddinas, a mintai o gwnstèhli, y'nghyd â rhai gwyr meirch, y rhai oeddynt wedi írefnu' moddion i'w rhwydo, trwy gau yr heolydd bob ochr i'r Gyfnewidfaj