Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

YR • EURGRAWN WESLEYAIBB? AM BHAGFYR, M,DCCCIX. HANES AM FYWYD Y PARCHEDIG JOHN WESILEY. (Canlyniad o Rhifyn XI. tu dal. 409J PEN. III. Ychydig hanes am Iwyddiant Crefydd yn Ameri&a, fyc. Yi R erledigaethau cbwerwon a gyfodwyd yn erbyn yr Ymneillduwyr o bob enw, yn amser Siaris y cyutaf, a'r ail, a fu yn achos i laweroedd ymadael a'u gwlad enedigol, a chroesi y cefn-for i America. Yn mhlith y rhai hyn yr oedd llaww o'r Cwaceriaid, y rhai oeddynt yn cael eu herlid gartref, nid yn unig gan Flaenoriaid yr Eglwys sefýdledig, ond gan y Presbyterîaid hefyd, y rhai oëddynt mor fawr eu sŵn am rydd-did cydwybod. O bryd i bryd, fe aeth llawer o deuluoedd drosodd o Loegr, Holland, a gwledydd eraill o Europ, ac aniryw o honynt yn ddynion crefyddol, y rhai er iddynt gyfarfod ac amryw anhawsderau ar eu sefydliad cyntaf, eu disgyniad a aethant yn bobl luosog. Rhanwyd y wlad yu amryw dalaethau, yn ddarostyngedig i Goron Loegr, ond er amser y rhyfel gresynus rhwng America a'r hen wlad, y mae* y cyfan (o'r pârthau hynny) yn myned dan yr enw "Yr unòl dalaethau.'** . Rhai bîynyddoedd cyn i'r rhyfel dori aìían, dau ŵr, y j-hai oeddent wedi bod yn Bregelbwyr cartrefol yn yr 'îwerddon, a ddechreuasant bregethu, y cyntaf o bonynt yn nhref Caer-Efrog newydd, a'r llall yn sefydliad Marihuid. Eu llafur a fu yu llwyddia»HS yu y mannau lle yr oeddyút ÿn byw, a buont yn foddion o godj rhai Cymdeithasau» O ddeutu yr amser hynny un Mr. Webb, * Am hanes crefyd,d yn Lloe^r uewydd &c. yn America, dylid darllen; Whitfield's Life by Dr.GHles, Dr. Edwardfemstoryofthe lterhalat Northampton, Brainerd's Joamal, Dr. Cohe' $ JaUrnah, and tìu Amcrisan and British Mìmtestf Conferpuce. í ' . -' '.. "' Kkk ''V-.' ;-;.'" *