Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

YR AM M.öcecjx. 'faMCj HANES AM FYWYD' Y FARCHEÖIG'JOHM WESEEY '%■ (Canlyniad o Rhifyn X. tu dal. 370.) Y, R oedd un Jòhn Smith, dyn gonest a ™ddIon> heb ofnî wyneb un gwr; yu arwaidd ei araith ae yn wladaidd eî ymddangosiad, ond yn offeryn dewísol yu llaw yr Arglwydd o dröedigaeth llaẁë'r o enéidiaü. Yr oedd yn adrodd y chwedl canlynol am ei fynediad ef i brer géthu, i rýw dref yn y parthaü Gogleddol o'r Iwerddon. Wrtb neshau at y dref, gan ei fod ef yn llwyr anadnabyddus o'r lle, á phawb ynddi, efë a ofynnodd i ferch fonheddig ar y ffordd, m wýddáî bi am unrhyw ddyu da yn y dreft hifhau a ddywedòdd föct iur Wijliam Hunter. Gỳó ahyn efe a farcbogodd i méwn i't dref, aca ddaéth a hyd î dý y gwt da. Pán ddaeth efe aty drws, gwelài ferch ieuangc yn ysgubo'r tý. Gofýnnodd iddi ei henw, dywëdodd mai Eliìabeth Huntër; wedi iddo ddisgyn efe a ofytmocW' iddi gymmeryd ei geffyl i ryw dafarn, a dywedyd wrth bòb un a welai hi, "Mai gwr yn ein tŷ ni, yr hwn sydd a uewydd da i ddywedyd wrthych, ani saith o'r gloch heno." Pan ddaeth yr aniser yroeddy tý yu llawn, a Jöhn a bregethod iddynt y newydd da, fod Iaehawdwr i bechaduriaid. Parhaoddi bregeihu iddynt ddẁy waifh beb dydd am naw diwrnòd. Dechreuwyd yno Gym- deittías, ỳr hon sydd yn parhau o Jiyd medd yr hanes. Pan ofcdẃ; 311 barod-i fyned i ffordd nid oedd ganddo ond tair ceiniog i gyí?| modd bynnäg efe a ofynnòdd i wraigy dafarn beth oedd i dalú am le y ceffylí "Nid ,'oes i chwi ddim i daiu, Syr, fmeddai hi) tírae^ gwr ac sydd wedì taiu, ac a wnaiff dalu 'r cyfán pe bai i eíiwi aros ymä fö" Yg^asnwh iGrist a grédodd ac ni chywilyddiwyd. Eee