Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Yft WEStEYÀEDB* AM Tìl,rf HANES AM FYWYD ¥ PARCHEBIG-JOHN WESLEY. (Canlyniad o Rhifyn Vlt tu dal. 246./ JL RA yr oedd Mr. Wesley yn parhau i deithîo a phregethn trwy amryw barthau, efe a ddioddefodd lawer o wawd ae anmharch oddi wrth y byd annuwiol, a Phariseiaid yr oes, eithr y pethau hya iud oeddynt yn ei ddigalonni ef i fyned rhagddo yn ei waith. Yr oedd Satan yn codi offerynaa i'w aflonyddu, tra'r oedd yr Arçlwydd yn codi rhai i'w gynuorthwyo. Mae hartesion eî deithiau, (Wesley's Jmrnals) y rhai a ysgrifeunodd, ac a gyhoedd- odd efe, o bryd bwy gilydd, ŷn cyunwys rhyw gofion o'r byiÿ&ttaf'■!-■ am amryw helyntion a ddigwyddodd iddo ef a'i gyradeithion, acyẁ dangos mawra neülduol ofal Duw am y sawl a gredant ynddo, ae yn enwedig ei weinidogion ffyddlon. Yíì y flwyddyn 1748 Mr.Wesley abriododd, ond nid erchwanegiad ei happusrwydd, canys ,Mrs. Wesley yn fuan a «idangosodd iawr anfoddionrwydd o hcrwydd ei aml deithiau, y rhaloedd yn- uehofr o'i fod ef y rhan fwyàf o'i amser oddi cartref. Yt oedd efe weü»; cyfammodi a hi na fyddai iddo bregethu un bregeth yn llai^ nar thrafaelio un íuilhiir yn Uai o herwydd ei briodas, eithr hi nid ystyr-- ioìdei sefyllfa neillduol, a'r gaîwad oedd arno i bregethu yrefcngyl,- ac i ymŵelad a'r eglwysi. Hi a anfoddlonodd cymmaint nes coili pob gweddaidd-dra, ac ymddwyn yn y ffordd fwyäf anaddas, Hi a'i gadawodd ef amryw weithiaù, ond cymraerodd ei pherswadio i ddyfod ya eí hoi, nes yn y diwedd ac yntau oddi cartref, hi ». ymadawodd yn lán a'i dŷ ef, gan adaeì gair na üdyciiwelai hi byti» yuo mwyach» . " ^ , •/