YR EtJRORAWN WESLEYAIDDt . AM • .; MJEBI,: M,DÇCC,IX.. ; Cofiatnt am Mmtoíoiton a fuônt fetrto, HANES SABAT AC ABDALAH, A gymmerwyd allan o Bregeth y Parchedig &r. Buchanan, yr hon a gyfenwir "SEREN YN Y DWYRAIN? AU ŵr, Sabat ac Abdalah, a oeddynt gyfeilHto* agos a neiilduol, a dynion ieuangc o uchel ddisgyniad yn Asabia, %c 'ûi dau yn dra selog dros grefydd Mahomet: gwnaethant gyUundeb a'u gilydd i gyd-ymdaith i wledydd pelleaig. Sabat oedd yn fab i un Ibrahim Sabat, gŵr ac oedd yn ganghen o deulu anrbydeddus, y rhai ydynt yn ymffrostio yn eu disgyniad bddi wrtb Ütfähomet ei hun. Y ddau gyfaill wedi iddyut yn gyntaf addoli o flaen beddrod Ma*. homet, a deithiasant trwy deyrnas Persia ac a ddaethantat Cabul. Abdalah a gafodd ei dderchafu i sefyllfe anrhydeddus yn Liýs y Brenhin, ac yno y gadawodd Sabat fef,gan fyned rbagddo arei ymdaitkv trwy ardaloedd Tartari. r Tra yr arhosai Abdalah yn Cabul, cafodd ei ddwyn i gofleidio* y grefydd Gristionogol, trwy ddarllen Bibl a berthynai i ryw Gristioa" o America, yr hwn oeçld yn byw y pryd hynny yn Cabul. Yn y gwiedydd He mae crefydd Mahomet yn sefydledig: marwoìaeth yw cosp yr-hwna gofleidio Gristionogaeth. Abdalah yn ddigon adnabyddus o hyn, a geisiodd gadw ei droed- igaeth yn anbysbys, eithr hyn ni fedrai efe wneuthur yn hir, ac aui hynny efe a benderfynodd i gynnneryd ei ymadawiad ôddi yno, ac i ffoi i blith y Cristionogion sydd yn cyfaneddu ar echr raèr Caspia, \ eithr ac yntau ar ei^ddiangfatrwy Tartari, ac wedì cyrraedd dinas Bochara, ei hên gydymakh Sabat a ddaeth gyferbyp/ aeef yn uji j§£ heolydd y ddinas, ac a'ì hadnabu ef yn ebrwydd. p?" Y* oedd Sabat wedi clywed fod ei hên gydymaith wedi troi yn