Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

YR AM HANES AM FYWYD ¥ PARCHED16 JÖHN W.ES£»BY, —o— (Canlyniad o Rhifyn VI. tu dal. 2070 JL--N y tìwyddyu 1744, derbyniodd Mr. Wesley lythyrau oddi wrth rai miìwyr duwiol, yn pertbyn i fyddin dan y' Duke qf Cumberìand, \n ymladd a'r Ffraugcod y'ngwledydd yr îs-Ellmyn. John Haim, oddi wrth yr hwn y daeth rhai o'r haneaion byu, a fu wedi bynny yn bregethwr, ac a ysgrifennodd hanes el brofìad, a'i ainryw dreialon. J'ohn Evans oedd hefyd yu bregethwr ac yn filwr dewr-wyeb, aç a gafpdti ei ladd yn y frwydr honno, rhwng gwyr Ltoegr a Ffraiugc yu Foìttmóy. Lladdwyd JBÜwr duwiol beíyd a'ieiuw Bishop, ac uu arall o'r enw J. Greenwood. Saethwyd unWüiiam CJements txwy ergyd ailan o un o'r gyanau iHawrion, trwy bob uu o'i ddwÿ fraich. üu milwr duwiol cyn iddo syrtuip yn y ûwydr, addywedai ar gyhoedd, "Yr wyf yn royned i orphwys yn mynwes iesu.,; Rhai dan eu clwyfau oeddeut yu gwaeddi alîajî, "Yr wyf ya myned at fy anwyîyd;" a rhsi eraiìl, "Dyred Arglwyddîesu,.dyred" yn fuan." f - ẁ '.,..' Gau fod gwaith yr Arglwyddyn llwyddo ae yu yrafèdaemir-si&p-.; gyflyin, gwelodd Mr. Wesley yuangenrheidioì hŴÖspartUu a threfuu Hafurwaith y pregethwyr, yn j cyfryw foddac y byddaui bob dau s neu dri arferyd eu gwteinidogaeth mewn rhyw ardal neHiduol, ýr hou a alwent yn Circuit teu Gyiclwlaith. Eitbr yr oedd y fath auhawsderau ar y ffoi dd, o .gyflawni y çyfryw amçan, ynyinodd mwyaf medrus a buddiol, fel ac y tybiodd ef yn augenrheidiol iaiw nifcr o'r pregethwyr at eu _gilydd, fel y gUìlai yn gyflëus yriigyftghpîi gy;d â hwynt, ynghylch annywifatteiion perthynol i'r Sosieti. Y Rbifyn vii. H h *