TR -âURGRAWN WJESl AM MËHEFH9, M,DCCC,IX. HANES AM FYWYD Y PARC&EDIG JOHN - WESUSY» —o— (Canlyniad o Rhifyn V. tu dal. itf.) Yi R oedd yr amrywiol Gymdeithasau erbyn byo yn dechreu rhodio yu ol trefniadau, a rhëolau disgybliacth; ac yriia nyni a gawn roddi haues amy ddisgybliaeth honno, ac fel yr oedd yn cael ei dwyn i arferiad yn eu plith, yn raddol, ac yn ol y byddai adeüadaeth eneidiau yn gofyn. Nid trwy unrhyw rag-arfaeth, neu ddychymmyg, y daeth y ddisgybliaeth hon, yn ei hamrywiol gang- hennau, i gael ei dwyn i arferiad sefydlog; eithr yn uuig yn ol yr amgylchiad, a thywysiad dwyfol ragluniaeth, o bryd i bry<*. Fel ac y mae hyn yn beth mawr ei bwys, ni a gawn roddi yr hanes • hono yn ngeiriau Mr. Wesley ei hun. "Ymddangosodd yn fuan fod yr undeb cymdeithasol hwn (ebeMr. Wesley) yn atteb y diben o hono. Gwelwyd fod y rban f\vyaf o'r rhaia ddechreuasant ofhi Duw a gweithredu cyfiawnder, yu .yrooty» wng yn eu meddyliau ac yn syrthio yn ol i'w he»«ŵrioii, oni chÿav merid y ffbrdd hon o'u huiio mewn cymdeìthas â'u'gilydd. Yn j cyfamser, y rhan fwyaf o'r cyfryw a gyssylltwỳd mewn undeb cym- deithasol, oeddent yn parhau yn eu býmdrechiad ì fyned i ìnewu trẃy'r porth cyfyng, ac i ddal gafael ar y bywyd tragywyddol. "Ẃrth ystyriedy matter," ineddai efe, «*nis gallẁu lai na sytwì mai dyma'r modd y bu yn nechreuad Crist'nogrẁydd. Yn y prifrbesoedd, y rhai a ddanfonwyd gan Dduw a bregeihusant yr efengyl i beb creadur, a chorph mawr y gwrandawyr oeddent naill a'i IuddewoBaì Cenhedloedd pagauaidd. Eìthr cyn gynted ac y darfu i ryw un o houynt gael ei argyhoeddi o'r gwirionedd, gan ymwrthod a phechod, «tt«»W •• -' ■ C C ' v ■ .' -■ ■• -■:' -