Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

■,-■.,.. ..,. . YR • EUMÌMAWW WESLEYAIBB g - >■■■:- -—;-; tmj» i AM.; ^./'i; HANES' AM FYWYD >' Y PAMCHJBBIG JOHN WESEEY. (Canìyniad o Rhifyn IV. tu. dal. 19,7.) A bryd bynnag y byddo Duw yn adfywio ei (ẃaith, y gelyn fydd sicr o hau efrau yn mhlith y gwenith; hyu y cafodd Mr. Wesley brofiad galarus o hono, trwy weîed Aníì- nomiaeth yri codi i flino a llygru ei bobl. Rhai o'r Morafiaid, neu eglwys y brodyr, fel y gelwid hwy, o'r un gymdeitlias a Peicr Bohler, a Ghrist'nogion enwog o Germani, a soniwyd am danynt o'r blaen, óeddent am gario yr athrawiaeth o gyfiawnhad trwy ~ flydd, cynmhelled ac idywys dynion i Iwyr ddistadju gweithredoedd da, a than esgus o barchu *r efengyl i ddiddymmu y gýfraith foesoi» Llawer a drowyd allan ò lwybr y gwirionedd trwy y ddichéll hon, o ymfirostio yn eu ffydd heb weithredoedd. Rhai a ddechreuasaiit feddwl nad oedd ganddynf' ddim i'w wneuthur, am fòd Crist 'wed'i gorphen y cyfan drostynt, ac am hyuny mai eu llè hwy cedcl bod yn ddistaw a dîgynnwrf, heb un^.ymdrech i %ve:thio dîán eu hiachawdwriaeth.. Ycanlyniado hyii tm$é,~i. "Mr.Ẁesîéỳ ddlddli ei hun yn hollol oddi wrth y Morajiaid yn Lîàndainj er ei íod ef, hyd yn byn megis yn un corplí â hwynt, a chariddo fawr barcb i aelodau yr eglwys honno. Ni ddihangodd nemmaŵr yn dd;-hv£v. oddi wrth y plâ cyuhwynol hwn, amhynnyefe a ỳmroddod<í i sei'yîl o blaid y gwir, a chyhoeddi nad oedd beìlach ddím cynmluirjcb rhyngddo ef auwynt. Ar yr.achlysur hwn tynnwyd i fynu rëolau cyffredino! ySosjeti yn Lluudain, Bristol, a llefydd eraill. Maey rhëoíau hyn -yj;'cyn-, myys mewnbyr eiriau, grynhoad o'r holl ddyledswyddau creíV<in>i ajnocsol, yn rhwymedig ar Grist'úogiom dan dri o bennau cyfirecfînoJì;