Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

f' AM ■ ; • ■-•■•»" ' - *ẅi EBEJLL, 1809.;;; -:,* ■ «%j <1 £8 V - "" ' ■ ■ '. •■■■• ■ ■■ HANES AM FYWYD .... ' ■ - i : ■ :' Y PARCHBDIG ■ JOHN ẄEStfflÝ. (Canlyniaäo Rhifyn Ill.tnial. SO.j ,R ei ford4 i Hernhuth, attahwyd |f^ gtempeiui yn niuas Wei/mar, a dygwyd hwyut o flaéîi y Tyw-ý&g, mab Brenin Prussia (yr hwn wedi hynny bu cymmaint sôn ani dano dan enw Frederic fawr.) Gofynodd y tywysog i Mr. Ẅesleý, "Ar hmy neges yr ydych yn myued cyn mhelled a Hemhuthî* \\j weied y fan (ej^e ŵlr. Wesley) Ùe mae y Crist'nogion yn byw." Yna, y tywysog gan edrych yn arw arnynt a'u gollyngodd. Ar ddydd mawrth y çyntaf o Awst, daethant i Hernhuth í fangre a gyfaneddir gan y Morafiaid, Lusatia uwchaf. Y trigolion oeddeut yn y cyíFredin, yn ddyniou duwiol y rbai a ddaethant yno o amryw barthau o Ewrop, i ddiaugc rhag llygredigaethau y byd, ac i wasanaethu Duw yn hollol. Nid oedd yno le i un math o anfoesüfdeb yn eu plith, ond pob peth yn dueddol i feithrín gwir dduwioldeb oedd yn cael ei annog a'i gynnal ganddynt. Yma bu Mr. Wesley yn ymddiddan, gytd ag amryw rai, oeddent yn ddwfn eu profiací. yn fiỳrdd yr Arglwydd. Cafodd y fraint héfyd o glywed rhai o honyut yn pregethu ac a gyfnerthwyd yn helaeth yn ngrâs \r Ap^lwydJ, dan eu gweinidogaeth. Derbyniodd fawr adeiladaeth trwy gymdeithasu a dynion nsor dduwiol ac mor brofiadol, ác yu enwedig, un gwr sanctaúid ifi ' iffiW ■4ryid Gradin, ýr hwn ar ei ddeisyfiad neiiiduol, a roddcdd iddo ddarluniad o gyftwr yr enaid yn y mwynhàd o lawn sicrwydd JFydd ÇPterofforia .jprisietps) ỳn y geiriau carilyuol; "Requies in jsanguiae Çhristi &c. sefyw hyany; ^Gorphwysiad y'o|waedJCr«t: : . "V * - ■ q' * .' '"":'•■••,.. i