Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

YR ÎURGEAWM WESJLEYAIBB: AM CHWEFROR, 1809.. BYWYD Y FARCHEDIG JOIIN WESLEY. (Canly?ûad 0 Rhifyn I. tu dal. ÌS.) «*v:. í bu diwydrwydd a %ddlondeb\Mr;\WesIeý yn ofer yn y sefyllfa honno. Un o'i ysgolheigion oedd y Parchedig Mr. Hervey. . Mae y gŵr bonheddig hwnnw, m'ewn ìlythyr a ysgrif- ennodd o Ri/dychen, Medi yr '2ed 1736, yn adrodd ei fawr-barch a'i gariad tuag al Mr. Wesley, o herwydd ỳ manteision a dderbyniodd wrth fod dati ei ofal ef yny Brif-ysgol. "Mewn perthynas i mify hun, nidwyfond creadur gwran llygredig. Ond bendigedig i'yäúo anhaeddiannol drugaredd Duw, a diolch i chwithau, am yr esampl a roddasoch o fy mlaen, (na ddylwn byth ei anghofio 1 fy niod i yr hyn ydwyf." Ac ar dro arall, "Boed i chwi fy anwyl Syr, ddodi eicli gweddiau i fynu drosof, a bydded i'r Duw anfeidroìeu selio, fel y delo i mi yn ol dvinuniad fy nghalon. Yna y bydd i iììì eifh gwahodd chwi (}>a un a'i fy nhad a'i Yy hgbyfaill y caf íi eicîi .galw) i'111 eyíarfod y'mhlith ysprydoedd y cyfiawn, yrhai a berfi'eithiwyd, am nad ydwyf yn debygol o weîed eich wyheb yn y cnawd mwyach bythJ* Yna myfi a'eh croesawaf, i'e, myíìa g'rybwyllaf am eich cariad yn y gymmanft gyfFvedhio!, ger bron y fainc yn y 'diwrnod mawr a dychrynadwy." '* Yr oedd Mr. Wesley y pryd hynny yn Georgia. •,::.• F