Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

YR EUÍtGRAWN WESLEYAÍDD, Am IONAWR, 1809. HANES BYWYD Y PARCHEBIG .JOHN WESLEY. Y RHAN GYNTAF, 1 Am Geraint Mr. Wesley. ga 2 Am ei Enedigaeth, ei ddygiad i fynu, dr amser a dreuliodd^ yn Rhydychen. 3 Am eifynediad allan ar ei Genadwri îr America. A Am ei ddychweliad yn ol i Loegr. YR AIL RAN. Am ei Lafurwaith yn Lloegr, 'n^ 1 Eifynedìad allan i deithio, a phregethu, mewn amryw fanneu, ar y maesydd ac yn yr htolydd, a'i waith yn cyfodi ac yìi trefnu Cymdeithasau. 2 Ymdaenìad Crefydd dan ei Bregethiad ef, a'r sawl ag oedd yn gynnorthwy iddo. Gosod amryw drefnmdau, fel moddion o gynnal undeb ac adeiladaeth.—Ychydig hanes am eì fam—Eì marwolaethí 3 Crefydd yn llwyddoyn wyneb erledigaethau. Hanes milwyr duwiol yn mhlìth Byddin Lloegr yn Germani. Am y cymmanfäoedd cyntaf, a phethau neittduol eraill ,., 4 Llwyddiantyn parhau. Mr. Wesley yn PrìodL-—Ynsyrthio i Glefyd peryglus.—Yn ymgynnyg cymdeithasu â'r Offeiriaid duwiol oEglwys Loegr. Adfywiad mawr yn Llundain. Cofnodau y Gymmanfa ynyflwyddyn 1770. Byrr hanes am Mr. Fletcher, di Ysgrifenadau. Crefyddyn ymdaenuyn helaethach trwy'r Deyrnas.