Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

\il EURGRAWN WESLEYAIDD, AM GORPHENHAF, J842. Rhif. 7. Cypres Newydd. Cyf. 34. BUCHEDDIAETH. COFIANT AM JOHN EDWARDS, CAERNARFON. (Parhûd tudal. 164.) î ddangos gwir agwedd ei deimlad ysbryd- ol yn amser ei gystudd gartref, diaufod ei dystiolaeth ei hun yn ei eiriau ei hun yn llawer gwell nâ dim fedr arali ddweyd. Am hyny gosodaf y llythyrau canlynol i lawr, y rhai a ysgrifenodd efe yn amser ei gystudd at Mrs. "Williams, Abergele, gyd- a'r hon y lletyai pan yr arosai yno. iad y mae y galon ddynol yn murmur,— 4 Nid anmhosibl nad ellid hebgor y peth hwn a'r peth arall.' Ond un pelydryn o oleuui nefol a eglura y cyfan.' Ac Oh ! gyda pha awch ac awydd y darllenwn ddal- enau ein bywyd pan elom y tu draw i'r llen ! —pan fydd pob gofal a gofid wedi myned heibio am byth. Pa fodd y llen- wir ciu meddwl â syndod, ein calon â char- iad, a'n genau â chlodforedd, pan y gol- euir pob cell, ac y dattodir pob cwlwm ! Yna yr enaid a lefara mewn syndod,— ' Oh ! nid oeddwn gynt yn gweled hyn ; ond yr wyf yn ei ganfod yn awr. Y cwp- an chwerw ydoedd drugaredd—y cystudd blin ydoedd gariad—y groes drom ydoedd goron. Y pryd hwnw bydd y deng mlyn- edd a thriugain o'nhol, a thragwyddoldeb o'n blaen. Darllenwn hanes ein taith drwy y byd yma, ac esbonir y naill ddalen ar ol y llall t'el yr elom rhagom ; a chan- Y LLYTHYR CYNTAF. -------------" Ar ol i mi fel yma fynegu i chwi ychydig am fy sefyllfa gorphorol, dy- wedaf ychydig eiriau am fy seMlfa ys- brydol y dyddiau hyn. Er nad ydwyf yn gallu bod mewn hwyl fel y dymunwn i ryfeddu doethineb, cariad, a thrugareddau fy Nuw ; bendigedig fyddo ei enw mawr asantaidd am y gallaf ddywedyd mai wrth ymhyfrydu ynddo, a myfyrio arno, yr yd- fyddir pa fedd, o'rbru i'r bedd, yr ydoedd wyf yn cael mwyaf o bleser. Yr ydwyf hyd yn nod blew ein penau yn gyfrifedig yn barod i ddywedyd yn ngeiriau yr apos- oll, a pha fodd yr ydoedd yr holl drefn tol, ' Fod genyf chwant i'm dattod, ac i mewn perfíaith gydgordiad à doethineb a fod gyda Christ, canys llawer iawn gwell chariad. A phan ganfyddom hyn nis gall- ydyw.' Ond ar yr un pr\d y mae arnaf wn lai nà throi ein llygaid tua'r orsedd, rwymau i glodfori fy Nuw am y boddlon- ac ymafiyd yn ein telynau, ac â'n holl ddeg-bys byngcio y nefol dànau, ganddad- seinio y dragwyddol anthem, ' Mawr a rhyfedd yw dy weithredoedd, O Arglwydd Dduw Hollalluog. Cyfiawn a chywiryẁ dy ffyrdd di, Brenin y saint.' rwydd y mac \n ei roddi i mi, ac y gallaf trwy hyny ddywedyd, * Gwna a fyddo da yn dy olwg.' " O, fy Nuw! y mae blyn- yddoedd wedi bod pan na buaswn yn cy- meryd mil o fydoedd am wynebu angeu, brenin y dychryniadau, pe buasai yn fy ngallu i'w ysgoi; ond yn bresenol, ben- digedig fyddo enW fy Achubwr, y mae yr D. S. Gan fod y papyr wedi ei lenwi, nis gallaf chwanegu dim arall ynddo. Er- Ydwyf, yr eiddoch, John Edwards.' ofn cashwnwwedieilwyrddileu o ran y I fyniaf arnoch fj nghofio yn serchus at y canlyniadau o hono, er bodychydig o ar- cJteiU10n oli- swyd yr amgylchiad ynddo ei hun yn par- häu. Y mae y llineìlau dylynol, allan o waith un o'r enwogion ar ragluniaeth raslawn ein Cynaliwr mawr, wedi fy nghy- suro yn ddirfawr yn aml,—y rhai sydd fel hyn: ' Y mae treigliad amser yn dwyn llawer o bethau i oleuni, ond tragwyddol- deb yn unig a eglura y cwbl.' Yrydym wedi dyfod trwy lawcr o gyfyngderau— fe'n codymwyd gan lawer o brofedig- aethau, dyben y rhai hyd yma nid ydym yn ei ddirnad. Mewn ambell i amgylch- Crr. 34. YR AIL LYTHYR. -------------" Y mae yn dda genyf allu eich hysbysu fy mod yn gwella yn araf. Credu yr ydwyf pe cawn dywydd i ymdrochi yr iachawn yn gynt o lawer. O! na folian- nem yr Arglwydd yn barhaus ac yn wres- og am ei ofal parhaus am danom, yn glaf ac yn iach. Yn sicr dyraa yr ysbryd j