YR AM RHAGFYR, 1840. BUCHEDDIAETH. —♦ ♦♦ ■ COFIANT AM Y PARCH. JOHN WILLIAMS, 2il. GWEINIDOÖ YN NGHYFTJNDEB Y WESLEYAID. (Parhâd tudal. 328.) Yn y gyfrol am 1827 o'r Eurgrawn, cawn leithadur, neu Arweiniad i'r Gy- mraeg, o'i waith, yn Tban bpb mis, am wyth o fisoedd, ac addewid am barhâd o'r gwaith yn y flwyddyn ddylynoi. Er nad yw y gwaith hwn yn wrtiddiol, mwy nag y gallesid dysgwyl, e'o, y mae y casgliad a*r defnydd a wnai o hwnw, yn dangcs gradd hyddysg yn y Gramadeg Cymreig, yn meddu hysbysiad cyffrediri o'r gwahan- ol Ramadegau cyhoeddedig, ac o'r am- rywiol sylwadau a wnaed gan ddysgedig- ion ar ein hiaith. Pe -cyhoeddid ef yn llyfryn, mewn plygiad cymhwys i logell yr ieuanc, a chael ganddo ei ddarllerç a'i ddysgu, diau yr atebai ddyben nid bychan, ac felly atèb dyben yr awdwr diflin. Tra y bu yn y , Swyddfa,* cyhoeddodd hefyd restr o "Lythyrau at~ Bregethwyr Ieuainc," y rbai ydynt i'w cael yn yr Eur- grawn Wesleyaidd. Y mae y llythyrau'_hyn yn dangos Ua- wer o sel tros lesäu y meddwl ieuanc mewn duwinyddiaeth, ac yn gweinyddu addysgiadau priodol iawn i'r fath un : y mae y cyfarwyddiadau yn fanteisiol, yr egwyddorion yn iao.hus, a'r annogaethau yn gryfion. Gan eu bod ynyr Eurgrawn, aci'w cael yn y blynyddoedd 1828 a 1829, bydd yn hawddi'r iefanc gael gaf- ael arnynt. Teimlodd > rhai oeddynt ieuainc yn y blynyddoedd hyny les nid bychan oddi wrthynt, fel yr oeddynt yn dyfod yn olynol o'r wasg; ond y mae llawer o bregethwyr ieuainc wedi cyfodi yn y deg a'r deuddeg mlynedd diweddaf, hyn allan,. yn meddwl ond megys dim am dduwinyddiaeth. Gobeithir y bydd y crybwyüiad hwn yn cynhyrfu y cyfry w i chwilio ac olihain y llythyrau hyny, fel y caffbnt y lles mawr y maent yn ei wein- yddu. Felly hjefyd, tra y bu yn Olygwr yn y Swyddfa, çawn iddo gyhoeddi yn yr Eur- grawn fyth,—"Hanes Wesleyaeth yn Nghymru." .,■ . . . • , Y mae ýr hanes yma ýn hỳnod o'r hyfryd ac o'r blasus i'w ddarllen. ■ Cawn ynddo y ganwyll fechan yn llosgi yn dy- wyll mewn cymhariaeth, ond yn bethnew- ydd yn Nghymru, er ei bod, yn hen yn y byd. Cawn hefyd yn yr hanes-hwn, olwg ar oresgyniad.yr aẃrawiaeth sydd yn ol duwioldeb,.trwy siroedd Cymru, ac yn rhidyllio athrawiaethan gau, gan eu codi hefyd i'r gwynt. Gawn yr athraw- iaeth hon, mae yn wir, wedi ei gwisgo à charpiau Mr. Thomas Jones, Rhcthin a Dinbycb, Mr. Christmas Evans, Mr. Pow- ell, Rbos-y-meirch; ac â gwyrni,Mr. J. Parry, o Gaer. V pryd hyn y buasid yn meddwl mai y garpes dylotaf dan haul oedd. Ond cawn hefyd weled yr Ar- glwydd Jehofa yn cyfodi meibion Cam- bria i dynu y carpiau budron hyn oddi am dani hi, ac yn ei rhidyllio oddi wrth us o athrawiaethau ereill, ac i ddangos fel y mae yn dysgu dirywiaeth cyffredinol a hollol dyn, «ariad cyffredinol Duw at bob dyn, iawn mawr Calfaria tros bechodauyr hollfyd, a chyhoeddi Cristyn " bob peth ac yn mhob peth," a chwalu ar hyd y gwledydd anchwiliadwy olud ei gariad, ei nad oeddynt y pryd y daeth y llythyrau I haeddiant, a'i ras, gan ei osod allan yn CYF. IV. Ail Z)rc/n-reí,RHAGPYR, 1840. 2 Z