Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

YR EURGRAWN WESLEYAIDD, Am Gorphenhaf, 1839. BUCHEDDAU. HANES BYWYD A MARWOLAETH WESLEY ABRAHAM, (Pabâd tudal. 163.) Y Bedydd Cyhoeddus. Yr hwyr cyn ei fedydd, rhoddwyd yn fy Uaw yr erthygl ganlynol, yn yr iaith Ta- mulaeg. yr hon a ysgrifenodd Tambiran. Át yr holl bobl yn perthyn i'r anrhydedd- us Gymdeithas Wesleyaidd. Myfi, Arumuga Tambiran, wyf gyda llawer o barch a gostyngeiddrwydd yu gwneyd yn adnabyddus i mi gael fy ngeni yn neheudir India,yn Ninas Garroovi, yn agos i Tanjore. Enw fy nhad oedd Sok- kalinga Mudeliar. Bu fy mam farw yn mhen saith niwrnod wedi fy ngenedigaeth; pan yn wyth mlwydd oed. bu fy nhad hef- yd farw. Yn ebrwydd wedi yr amgylch- iad hwn, cymerwyd fì dan ofal Nana Sam- panda Pandaram, yr hwn oedd yn Gooru mawr a dysgawdwr i'r paganiaid, a Gol- ygwrdros yr holl west-dai, a thaiolety- garwch i'r pererinion, o Ramiseram yn y deau, i Casi, ger Bengal, yn y gogledd.— Yr oedd y Gooru uchod, Sampanda, yn un o'mperthynasau,ac a'm hapwyntiodd i,yn ol y dull cyffredin, i'r swydd o Tambiran. Yna rhoddwyd am danaf y dillad melyn- ion—gwddf baderau—lludw santaidd, ac arwyddion ereill priodol i'r swydd gyfrifol gysegredig hòno. Efe hefyd a'm hadd- ysgodd yn ofalus, am dros saith mlynedd, yn holl gangenau dysgeidiaeth y Tamul- aeg. Yn unarbymtheg oed y dechreuais fy mhererindod, gyda phersonau ereill o'r un brofTes, o sect y Siva, i ymweled â'r lle- oedd santaidd, ac i ynaolchi yn y dyfroedd santaidd. Yn y íFordd hyn, ni a ymwelsom â Maeaveram—Matiachunam—Combaco- aum—Sakiroaley—Tiruvyara—Tiruvani- Cy*. III. Áil-drefnres, Gorphenhaf, kaval—Seringam—Trichinopoly—Cadapa Coil—Sadurakithi—Pareooravinasi— Ser- ingapatam—Tiruvangycalum—Tellicherry —Tarddiad afon Cavery—gwlad Goorg— Colikudu— üdumbusupramanium — Sin- gay—Cokamim—Hyderabad—Sattaarpu- na, ger Bombay—Maleykasanan—Delhi— Swalamuggy—Tarddiad y Ganges—Pat- terikatharum—-Patharinaryanum — Pirey- agi—Joete, yr hyn a'n dyg o'r diwedd i Casi. Yno, am dair blynedd olynol, yr arosais i ymdrochi yu y gyfrifedig santaidd Ganges, a chyflawni yr holl seremon'iau arferol yn y lle santaidd hwnw. (Yr oedd unarddeg o ddynion yn my- ned allan ar y cyntaf ar y bererindodaeth hon, ond bu feirw tritrwy haint a gafwyd ar y ífordd, a dygwyd dau ymaith gan y dywalgwD {tigers) tra yn cy sgu yn y wigfa (jungles). Y gweddill o'r cwmni wedi cyflawni dyben ei dymuniad yn Casi, a gychwynasant ar eu dychweliad.ì Yna ni a ymwelsom â Kagavyitianadam—Nir- polaratchiam—Morungi—Genau y Ganges —Talaeth Bengal—Calcutta—Jaggaraa- than—Masulapatara— Nellore — Tirucal- latri— Tirupathi— Tirutamgei — Tiruval- ankadu—Injeveram — Vellore — Arcot— Trinomaley—Conjeveram—Tiruvabeor— Tiruvatoor—Madras—Milapoor—Tiruka- rukundum—Sadras- Pondicherry — Cud- dalore— Chiilumbrum — Verdachellum— Seekari—Viti isperan Coil—Tiruvunkadu —Tirukadroor—Tranquebar Parrear — Kerrical—Tiru Nalluru—Nagoor —Nega- patam—Kilaveloor — Tiruvavoor — Man- ner Coil—Batteiotta—Avudeyar Coil— Mattupetta — Adrampattam — Veytharin- ium—Ceylon—Jaffna—Trincomallt—Co- 1839. 2 0