Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

YR EÜRGRAWN WESLEYAIDD, Am Mai, 1839. BUCHEDDAU. HANES BYWYD A MARWOLAETH WESLEY ABRAHAM, A elwid gynt Áriimuga Tambiran, o sect y Siva, yr hwn, ar ol byw dros hanner can mlynedd mewnpaganiaeth. a'i hymwrthododd yn gyhoeddus yn Madrai, yn 1836, ac afedyddiwyd yn y Capel Wesleyaidd yn y ddinas hòno, ary Sul cyntaf yn Awst, u dan amgylchiadau o deimlad eithaf cynhyrfus yn mysg y lluaws o frodorion, ac ereill a ddymunent weled y seremoni; ac afufarw o dan orthrech plaid ei gyd- genedlyn hytrach nag arddelpaganiaeth drachefn. Yaoedd Arumuga Tambiran yn enedigol o dalaeth Tanjore, yn Neheudir India, Ue bynod am demlau lluosog a gorwych, ac am boblogaeth ragfarnllyd wrthnysig dros caste ac ofergoelion paganaidd. Efe a an- wyd o riainttra chyfrifol,a chafodd y fraint o'r hyn a gyfrifir gan ei gydwladwyr ei hun, yn ddysgeidiaeth dda. Yr oedd yn fwy selog nâ llawer o'i gydradd yn ei ymofyn- iad am wybodaeth ; ond ymddengys ua bu erioed yn foddlon ar waelder addoliad pa. ganaidd. Dangosodd ei alar oblegid hyn yn bcnwresog iawn mewn pennill o'i gyfansoddiad ei hun, ac a ganwyd yn ei fedydd:— "Fe;m ganwyd mewn paganiaeth, Mewn t'w'ílwrh crwydrais i ; Mewn dyfroedd Cysegredig, Ymdrochaia yn y lli ; Fel ci o hyd ymwelwn A phob paganaidd 1p, I pdrych pa ddoethineb Gawn ger, a phell o dre', Coüodd ei riaint pan oedd yn ieuanc iawn, ac ymunodd & sect y Siva, o dan Gooru, neu offeiriad canmoladwy, un o'i berthynasau. Wedi gwneyd pererindodau 0 lawer mil o filldiroedd, y rhai na bu ond anfynych eu bath efallai, hyd yn nod yn y wlad bereriniaethol hon, efe a ddaeth yn 01 i leei enedigaeth, ac i blith cymdeith- ion cyntaf ei oes. Cafodd yno hamdden i adfyfyrio. Yn y mynydau hyny, pan ddygai i'w fedòwl y peth yr aethai trwy- ddo,a phafoddybu i'w holl gymdeith- ion, y rhai a aethent allan gydag ef ar y pererindodau blinderus hyny, drengu, bod Cye. III. Ail-drefnres, Mai, 1839. dyn o honynt.rhai gan glefydau. ereillgan aDifeiliaidgwylltion, ac efe yn unig a ad- awyd yn fyw,—cynhyrfwyd ei ysbryd, ac efe a ruddfanodd ynddo ei hunan gydag aflonyddwch cydwybod. Gall nad ym- ddengys achos Cristionogaeth yn mysg y paganiaid bob amser yn myned yn mlaen yn gyflym ; ond gellir gosod prawf- nod i fyny, a ddengys natur brydferth gwirionedd a santeiddrwydd, ac a arddeng- ys anafusrwydd a llygredigaeth drygioni. YraddyddanoddTambiran àg amrai Grist- ionogion brodorol, a gwrandawodd yr efengyl o wefusau ei gweinidogion. Efe a deimlodd apeliadau y Cristionogion yn erbyn gosodedigaethau ac arferion syfr- danllyd cyfundraeth lygredig paganiaeth ; aberthau gwâg, gwallgof-wyliau gwaedlyd pa un sydd yn cyhoeddi ar bob bryn uchel tnai addoliad y diafol ydyw, ac nid y gwir Dduw. Yn awr y mae yn effeithiol clyw- ed y dychwelwr newydd hwn yn siaied ar y pwnc yma, ac nid annghofio draddodi ei deimlad yn yr hymn agrybwyllwyd yn barod, 11 e, wrth glywed >r Arglwydd lesu, y dywed— " Boed i bob coelgrefydd baganaidd ebedsg o'r wlad hon, O Offeiriad ! O Santaldd '. O Alluog ! O Wir- ionedd ! Yngynorthwy i fy enald—nid oes neb cddieithr tydi!" Yn nghylchwyl fawr Malipur, a gynelir yn flynyddol, oddeutu hanner milldir oddi wrthDŷy Genadaeth.ûi a ddechreuasom o ddifrif ar y drefn o gyfranu traethodau, ac