Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

YR EURGRAWN WESLEYAIDD, Am Mawrth, 1839. BUCHEDDAU. COFIANT AM MR. JOHN JONES, VVOOLPACK, DOLGELLAU. Parhád tudal. 35. Carai ein trefniadau yn ddiragrith. Ei nwyddfryd oedd gymaint dros ei Feistr nefol nes y gwnai ddrygu ei iechyd, o her- wydd y pwys a gymerai ar ei feddwl. Yr oedd yn bynod am gael ei bleidlais i weithrediad. Cadwai ei gyhoeddiadau trwy bob tywydd ; ac y mae yn dra theb- ygol mai effeithiau o hyny a derfynodd ei fywyd. Gwedi bod fel hyn yi£,cadw ei gyhoeddiadau yn dra ffjfiddlon ŵi oddeutu pedair biyoedd, cyny«gs£j?d ef, yn Nghyfar- fod ChwarteroiMawrth; i fod yn deitaiol;* a ehymeradwy wyd ef i gael ei gyflwyno i sylw y Cyfarfod Talaethiol fel y cyfryw. Aeth trwy yr holl holiadau rbagbarotoawl i hyny gan y Parch. John Richards ; a chaed boddlonrwydd mawr, ac, o ganJyn- iad, fendith a phleser, o'i glywed yn gallu, vn unol a chyson â'r ysgrythyrau, am- lygu ei olygiadau ar holl Lrif bynciau y grefydd Gristionogol: aç felly yr wyf yn deall ei fod drachefn, yn Nghyfarfod Tal- ugain ar y rhifres yn barod, a llawer o honynt yn dra addas i wynebu trosodd. Y canlyniad a fu iddo ddychwelyd adref. Yn lled fuan gwedi ei ddychweliad, aeth i'w gyhoeddiad trwy wlaw mawr iawn, yr hyn, mewn undeb â gwely annhymherus (damp), a achosodd ei gystudd mawr: eithr gwellaodd ychydig tua'r Nadolig. Ysgrifenodd lythyr at y Parch. Evan Hugbes, a ddyddiwyd Iunawr 28ain, 1336, sylweddyr hwn sydd fel y canlyn :— " Anwyl a Pharchedig Dad yn Efengyl ein Hargtwydd lesu Grist,—Yr wyf yn mwynhäu fy iechyd ychydig yn well; ac etoyrwyfyn parhäu yn wanaidd. Nid wyf wedi dechreu pregethu eto: y mae ar- naf ofn dechreu yn rhy fuan. Nid wyfyn gwybod pa fodd y try allan gyda mi at y gwanwyn ; ond pa fodd bynag, ai gwell ai gwaeth, ai claf ai iach, yr wyf yn rhoi fy hunan yn gyflawn i Dduw, ac yn ym- ostwng tan ei alluog law ef. Y mae fy ewyllys wedi ei lyncu i fyny yn hollol yn ewyllys annghyfeiliomadwy a doeth y mae ei ddaioni wedi fy ae.hiol y Gogledd, a gynaliwyd yn Lìan- I Du.w ™*™:A L""*"^ """""À T- ,7 ft.u. a , ,, ■,„ ._.j _. _ ( nylyn holl ddyddiau fy mywyd. Pa un x....... " ' " bynag ai afiechyd, ai blinderau, ai croes- fy 11 in, o fiaen yr boll Weinidogion, yn rhoddi y cyffelyb foddlonrwydd. Cynyg- odd y Parch. Richard Rees, iddo fyned yn genadwr dros y cefnfor, a rhoddwyd ef ar y Hechres, neu rifres, i'w gynyg mewn aniser priodol. Galwyd am dano i Lun- dain i fyned trwy amryw holiadau o flaen ^1- Bunting, ac i roi rhai rhanau o'i olyg- 'adau ar destynau ; ac ymddengys fod yr hen bregethwyr yno yn ei farnu yn meddu w gymhwysderau fel pregethwr, ond ei fbd ,vn rhy wanaidd i allu, pe yr aethai dros y eefnfor, i aleb i'r fath orchwyl; ac hefyd, fod yno y pryd hyny gymaint a phedwar ragluniaethau, y mae y cwbl yn gweithio er daioni i mi; a gwn na wua fy Nuw da ddim ond daioni i mi. Ob, am gymhortb i weled hyn yn amlycach, nes bo fy enaid a'r cwbl sydd ynof yn moliannu ei enw santaidd am ei ddaioni tuag ataf. Fy nghysur yn ngwyneb pob peth, yw Crist, yr hwn a fn farw droswyf ar Galfaria. Hyn sydd yn gyru yr holî ofnau a'r am- mheuon ymaith fel cwmwl diflanaw!,ac fel y gwlith boreol; 'ie, Crist, yr hwn fu farw droswyf, yw fy sail a'm hyder am bob peth—-pob peth er fy nedwyddoli yn y byd hwn, a'r hwn a ddaw. Oh, am fod yn fwy ffyddlon yn achos fy Ngwaredwi a'm Hachubwr nagerioed'." Cyf. III., Ad drefnres, Mawbth, 1839.