Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

YR EUEGRAWN WESLEYAIDD, Am Chwefror, 1839. BÜCHEDDAU. COFIANT AM MR. JOHN JONES, WOOLPACK, DOLGELLAÜ. Mb. Goltoydd,—Wele fi yn cyflwyno i'ch sylw hanes am frawd teìlwng : dymunaf arnocli ei gGfrestru yn inLlith enwogioii ein hoes, ol- lígid coffadwriaeth y cyfiawn sydd í'endijredig, a'i anadlion olaf yn felusaeti nà pherwynt niyn- yddoedd Bethcr. Yn muchedd ein brawd ym- a;îawoi, g wel y Darllenydd ystyriol bunaii-yni- wadiad a gostyugeiddrwydd yn cydgyfartod— dynserch a d-iwioltryd yn ymgusanu—profialau elcngylaidd yn cydesluro' mwynhâd y galon, cyfoeth gras, a buddugoliaeth olaf ffydd. Ar i'r son am dano duedda ereill i ymdebygoli iddo, y taer weJdia, Yreiddychyu wireddol, EdMUND Evans. Dolgellau, Medi 25, J837. John Jones, gwrthddrych y Cofiant hwn, ydoedd fab i William a MaryJones, o'r Woolpack, DolgeHau. Pan oedd John yn chwech mlwydd oed, ei rieni a syraudasant i Gaerwrangon i fyw, a rhoddasant ysgol iddo yno ; a thrwy fod ^anddo feddwl cyflym, fe lwyddodd i gael addysg ganolig yn dra buan. Ei Feibl oedd ei Lyfr, ei drysor penaf: yn y mŵnglawdd hwn, ac nid " yn ngbabol- feini yr afon" yr oedd ei ran. Chwiliai efyn ddyfal, myfyriai ynddo yn ddwys, acymgysurai o'i herwydd. Cymerwyd ef o'r ysgoi, trwy gymeradwyaeth ei feistr, i fyw at un o'r Crwynwyr yn Nghaerwrang- on, lle y bu yn cyfiawni ei swydd, am amser, gydag ufydd-dod, sirioldeb, a gon- estrwydd. Ryw bryd yn nghanol y deg mlynedd y buont yno, ymwelsant â Dol- gellau, lle yr arosasant bedwar mis : yna dychwslasant yn ol, a chyrhaeddasant yno ar brydnawn Sadwrn. Galwyd am John gan yrin bobl y Llun cyntaf gwedi hyny, yr hyn abrofa ei fod o gymeriad rhagorol. Yma y canfyddir fod rhinwedd yn ei Cyf. III. Ail drefnres, Chwefror, 1839 fiodau, yn cael hofíder çalon, ac yn cael ei ddylyn gan ffrwyth addfed gw«brwy- ad. Y mae ffalsder a gweniaeth mcwn gweinidogion yn liefain yn ngwyneb eu meistri, Henffych ! henffych ! ond yn eu habsenoldeb, Croeshoelier ! croeshoeiier ! Ond, lle bo gunestrnydd ac ufydd-dod yn cyd-deyrnasuyn nghalon gwasanaethydd- ion, gwnant bob peth >l glodadwy &r mwyn cydwybod, fel boddlonwyr Duw, a, thrwy hyny, ddynion da. Y mae llygad j Duw Agar yn sejenuyn siiiol ar y cyf- j rywyn inhcbamgylchiad. I Ni chlywid na llŵ n3 chab! o enau } John un amser. Un tro dy wedai ei fam wrtho, gwedi bod yn derbyn y Sacrament santaidd, " Yr oeddwn yn hhaethn na buasit gyda niacw,John." "0!fy mam," ebaiyntau, " meddwl am dar.af fi y bydd- | wcbchwi bob aniser?" " Ie, fy machgen," I ebai hithau ; " canys yr wyf yn gweled | amryw blant yn caei eu dwyn gyda'u | rhieni i'r Gymdeithas eglwysig (society)." Pau oedd John yn bymtheg oed, dy- I chwelasar.t yn ol i Ddolgellau, i fyw. Yna ' aeth John gyda'i ewythr, Captain Ellis, ar y niòr ; ond, tr fod morwriaeth yn wy- bodaeth alluadwy iddo trwy ddychlyndra a myfyriaeüi, a morio yn dygymod yn hynod â'i iechyd ; eto ni bu ar y byd dyfrol ond pedwar mis yn unig. Danfon- oddlythyr adref o Lundain, gan annog ei dad a' i fam i hyderu yn yr Arglwydd ; fod gweddio heb ddiflygio yn ddyledswydd orchymyr.edig i bawb, ar y môr fel ar y tir; ac y dylid ymbarotoi jogyfer â mam-