Skip to main content

YR EUEGRAWN WESLEYAIDD, Am Chwefror, 1839. BÜCHEDDAU. COFIANT AM MR. JOHN JONES, WOOLPACK, DOLGELLAÜ. Mb. Goltoydd,—Wele fi yn cyflwyno i'ch sylw hanes am frawd teìlwng : dymunaf arnocli ei gGfrestru yn inLlith enwogioii ein hoes, ol- lígid coffadwriaeth y cyfiawn sydd í'endijredig, a'i anadlion olaf yn felusaeti nà pherwynt niyn- yddoedd Bethcr. Yn muchedd ein brawd ym- a;îawoi, g wel y Darllenydd ystyriol bunaii-yni- wadiad a gostyugeiddrwydd yn cydgyfartod— dynserch a d-iwioltryd yn ymgusanu—profialau elcngylaidd yn cydesluro' mwynhâd y galon, cyfoeth gras, a buddugoliaeth olaf ffydd. Ar i'r son am dano duedda ereill i ymdebygoli iddo, y taer weJdia, Yreiddychyu wireddol, EdMUND Evans. Dolgellau, Medi 25, J837. John Jones, gwrthddrych y Cofiant hwn, ydoedd fab i William a MaryJones, o'r Woolpack, DolgeHau. Pan oedd John yn chwech mlwydd oed, ei rieni a syraudasant i Gaerwrangon i fyw, a rhoddasant ysgol iddo yno ; a thrwy fod ^anddo feddwl cyflym, fe lwyddodd i gael addysg ganolig yn dra buan. Ei Feibl oedd ei Lyfr, ei drysor penaf: yn y mŵnglawdd hwn, ac nid " yn ngbabol- feini yr afon" yr oedd ei ran. Chwiliai efyn ddyfal, myfyriai ynddo yn ddwys, acymgysurai o'i herwydd. Cymerwyd ef o'r ysgoi, trwy gymeradwyaeth ei feistr, i fyw at un o'r Crwynwyr yn Nghaerwrang- on, lle y bu yn cyfiawni ei swydd, am amser, gydag ufydd-dod, sirioldeb, a gon- estrwydd. Ryw bryd yn nghanol y deg mlynedd y buont yno, ymwelsant â Dol- gellau, lle yr arosasant bedwar mis : yna dychwslasant yn ol, a chyrhaeddasant yno ar brydnawn Sadwrn. Galwyd am John gan yrin bobl y Llun cyntaf gwedi hyny, yr hyn abrofa ei fod o gymeriad rhagorol. Yma y canfyddir fod rhinwedd yn ei Cyf. III. Ail drefnres, Chwefror, 1839 fiodau, yn cael hofíder çalon, ac yn cael ei ddylyn gan ffrwyth addfed gw«brwy- ad. Y mae ffalsder a gweniaeth mcwn gweinidogion yn liefain yn ngwyneb eu meistri, Henffych ! henffych ! ond yn eu habsenoldeb, Croeshoelier ! croeshoeiier ! Ond, lle bo gunestrnydd ac ufydd-dod yn cyd-deyrnasuyn nghalon gwasanaethydd- ion, gwnant bob peth >l glodadwy &r mwyn cydwybod, fel boddlonwyr Duw, a, thrwy hyny, ddynion da. Y mae llygad j Duw Agar yn sejenuyn siiiol ar y cyf- j rywyn inhcbamgylchiad. I Ni chlywid na llŵ n3 chab! o enau } John un amser. Un tro dy wedai ei fam wrtho, gwedi bod yn derbyn y Sacrament santaidd, " Yr oeddwn yn hhaethn na buasit gyda niacw,John." "0!fy mam," ebaiyntau, " meddwl am dar.af fi y bydd- | wcbchwi bob aniser?" " Ie, fy machgen," I ebai hithau ; " canys yr wyf yn gweled | amryw blant yn caei eu dwyn gyda'u | rhieni i'r Gymdeithas eglwysig (society)." Pau oedd John yn bymtheg oed, dy- I chwelasar.t yn ol i Ddolgellau, i fyw. Yna ' aeth John gyda'i ewythr, Captain Ellis, ar y niòr ; ond, tr fod morwriaeth yn wy- bodaeth alluadwy iddo trwy ddychlyndra a myfyriaeüi, a morio yn dygymod yn hynod â'i iechyd ; eto ni bu ar y byd dyfrol ond pedwar mis yn unig. Danfon- oddlythyr adref o Lundain, gan annog ei dad a' i fam i hyderu yn yr Arglwydd ; fod gweddio heb ddiflygio yn ddyledswydd orchymyr.edig i bawb, ar y môr fel ar y tir; ac y dylid ymbarotoi jogyfer â mam-