Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

YR EURGRAWN WESLEYAIDD; NEU XVÜÛVÎU WYBODAETH DDWYFOL, IACHUSOL, A CHYFFREDINOL. ÄM Y FLWYDDYN 1837. YN ADDURNEDIG * A DEÜDDEG DARLUNLEN HARDD O'R GWEINIDOGION. Yn cynwyg BUCHEDDAU—DlìWINYDDIAETH—GAIR DUW YN CAEL EI EGLURO—AmRYWIAETH —Y Genadaeth Wesleyaidd—Marwolaethau—Barddon- IAETH—PeRORIAETH—-AdOLYGIADAU—NEWYDDION. Hunan-adnabyddiaeth sydd hollawl angenrheidînl er cyfarwyddo j golygiadau a ddylem goleddu am dai:oin «in hunain, ac i dywys ein hymarweddiad yn rhodíeydd bywyd. A phan mae proffeswyr crefydd yn caffaêi golygiadau cywir arnynt eu hunain, ni wnant ymffrostio yn eu cyrhaeddiadau', nadibynu yn rhyfygus ar dybiau dychymygol o gyfoeth ysbrydol ac anvmddibyniaetb. Eiu hymgais ddibaid yn yr ymarferiad o bob cyfryngau cyfreithlon, ddylai fod, i etifeddu gwybodaethau a ddyga i ni ddedwyddwch crefyddol yn awr, ac a'n cjrmhwysa i oroiau pur-lwys y gwawl.—G. Y GYFROL I., O'R AIL DREFN-RES. CYFROL XXIX, O'R DECHREAD. LLANIDLOES: CYHOEDDWYD GAN SAMUEL DAVIES, DAN OLYGIAD T. JONES;