YR EÜRGRAWN WESLEYAIDD; Srgérirfa WYBODAETH DDWYFOL, IACHUSOL, A CHYFFREDINOL. AM Y FLWYDDYN 1836. YN ADDÜRNEDIG A DEUDDEG DARLUNLEN HARDD O'R GWEINIDOGION. Yn cynwys BuCMEDDAU—DüWINYDDIAETH—GAIR DüW YN CAEL EI EGLURO—AMRYWIAETH— Y Genhadaeth Wesleyaidd—Marwolaethau—Babddon- IAETH—PERORIAETH—NEWYDDION. DUW yw gwraidd a ffynnon pob da: gogoniant dyn yw gwybod Uawer am Dduw: cynys- gaethwyd dynâ galluoedd i hyn ; dyledswydd dynyw arferu y rhaihyngydaphob moddion a ddysg iddo am ei Grewr, íel ei dyger i adnabyddiaeth o'i Brynwr, yr hyn yw y bywyd tragwyddol. CYFROL XXVIII. ILANIDLOES: CYHOEDDWYD GAN MORGAN GRIFFITH, 1)Àn OLYGIAD E. & T. JONES; AC I'W GAEL AR WERTH GAN YR HOLL WEINIDOGION WESLEYAIDD TRWY Y DYWYSOGAETH.