YR fStwgratom ^eälegaftft; NEU DRYSORFA WYBODAETH DDWYFOL, IACHUSOL, A CHYFFREDINOL. AM Y FLWYDDYN 1834. YN ADDÜRNEDIG A DEUDDEG DARLUNLEN O'R GWEINIDOGION. BUCHEDDAU—-DUWINYDDIAETH—GAIR DüW YN CAEL EI EGLURO—A»I- rywiaeth—y genhadaeth wesleyaidd—marwolaethau— Barddoniaeth—Peroriaeth—Newyddion. Yn y pethau daionus, gwel drugarediau Dow, a chymhwysa hwy yn ehwannog atat dy hun; ae yn yr holl bethau drygionus, megyt y pla, y cleddyf, a drygau ereill, gwel ei farnediga«£b- *u, trwy y rhai y gelli ddysgu, ac ofni ei ddigio ef.—Aristotle. CYFROL XXVI. SSttir 19X668: eYHOBDDWYD KJV ARORAFFDY Y METHODISTIAID WESLEYAIDD, DAN OLYOIAD EDWARD JONES, AC i'W GASL AR WERTH GAN YR HOLL WEINIDOGION WESLEYAIDD TRWY Y DYWYSOGAETH.