Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

YR Sttrgraftm ^csírgatîfîf, AM CHWEFROR, 1833. BUCHEDDAU. BYWGRAFFIAD MR. JOHN JONES, LÍ,AN1DL0ES: (,,Í.V F DIWEDDAR BARCH. R. HUMPHREYS. ( Parluul tudalen 3.) Yr hyn a ganlyn ydynt rai o ddywediadau Mrs. Jones, yr hon a adawyd i alaru ei cholled:—" Mewn galar yr eisteddais i lawr i roddi ychydig gofiant am fy anwyl briod. Yn y flwyddyn 1S17 yr agorodd efe ei feddwl wrthyfyn nghylch priodi; ac wedi i ni wnetithur y peth yn fater o weddi, yr Argìwydd a wnaeth yr holl fynyddau o rwystrau fel gwastadedd o'n blaen ; a phan y cawsoia foddlonrwydd mai ewyllys Duw ydoedd i ni fyned at ein gilydd, ni a yrrirwymasom mewn glân briodas ar yr "ifed o Chwefror, ISlS; ac ni chawsom achos i edifarhau, o herwydd treuliasomeinychydig ílynyddau vu bur ddedwydd. \ r oedd efe yn ŵr tyner, yn gyfaili serchiadol, ac yn feistr hynaws,—yn cadw ei dý mewn trefn dda. ÎSi oddefai ef i'w wýr ieuainc gerdded yr lieolydd ar ol gadael eu gwaith, ond efe a wnai iddynt ddysgu darllen, yr hyn sydd yn cael ei barhau hyd yma; ac y maent oll yn cyfaddef fod byn wedi bod yn fendith i'w heueidiau. Br na bu ganddo blentyn ei hun, efe a fagodd lawer ar ddau yn dra gofalus. Ystyriai rhai efynrhy ofalus gyda'r rhai dan ei ofal ; ond ei ymdrech oedd eu dwyn i fynu vn ofn vr Arglwydd. Nid oedtl un petb yn archolii ei feddwl ef yn (wy ua gweled profieswyr yn gwano eu hamser gwerthfawr wrth rodio yr heolydd, yn enwedig proffeswyr ieuainc ; a mynych y dywedai wrthyf, • Mary, pa fodd y gall eneidiau y rhai hyn gy- nyddu mewn gras !—y maent yn waradwydd i achos Duw, ac }n colledu eu hanfarwol eneidiau am byth !' Gellid dywedyd am dano tnegys ag y dywedodd Duw am Abraham, ' Canys proffwyd (neu weddiwr) vvv efe.' Nid wyf yn gwybod iddo erioed adael i un dydd fyned heibio heb weddio dair gwaith ; a gwn ddarfod iddo ymdrechu inewn gweddi saith neu wyth o weithiau yn y dydd yn fynych. Yr ydoedd befyd yn dra gofalus am foddiun gras : ele a fynai gael ei $fìt>j> wedi t>i chau bob amser, fel }' gallai gymeryd ei holl deulu gydag ef i bob moddion cyhoeddus. Nibyddaiefun amser yu gymaiut yn ei elfen a phan yn trefnu moddion i fyned â