Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

YR AM IONAWR, 1833. BUCHEDDAU BYWGRAFFIAD MR. JOIIN JONES, LLANIDLOES: G-4.Y Y DIWEDDÂR BÁRCH. R. HUMPHREYS. MR. JONES a anwyd yn Machynlleth, yn y flwyddyn 17S7; ac efe a dreuliodd fore ei oes yn y dref hòno. Pientyn o gyfansoddiad gwanaidd, ac o feddyliau dwysion yduedd ef. Wedi iddo gael ychydig ysgol, rhJtymwyd ef yn egwyddorwas gydagun Benjamin Davies, guí ■a\çẁu(tinman), yn Llanidloes; a byddai Mr. Davies yn ei ddenu i gapel y Wesleyaid ; ac am ei fod yn fachgen syml, byddai yn ei gymhell i ymuno á'r gymdeithas. Gwyddai Mr. Jones uiai ei fraint a'i ddyledswydd ydoedd dilyn ÿr Arglwydd, ac oddiar yr ystyriacth hon efe a ymroddodd i geisio yr Arglwydd, trwy ymarferyd â phob moddion dirgel a chyhoedd. Dechreuodd ar y gorchwyl hwn Rhagfyr 2*2ain, 1805. Nid oedd ef y pryd hyn yn teimlo argyhoeddiadau dwysiou, ond yn dyfod yn raddol i weled ei angen am Waredwr, a hyny yn fwy o dro i dro. Efe a aeth adref i Fachynlleth rywbryd yn y flwyddyn 1S06 ; ac yr oedd Mr. Jolin Morris yn pregethu yn yr hcn ysgubor. Wedi y hregeth efe a ddymunodd ar i bawb ag oeddynt am gael achub eu heneidiau aros yn ol, fel y gallai ef ac ereül weddio drostynt, a'u cynghori : ac yn y fan, dan weddi Mr. >Iorris, efe a dder- byniodd y fendith fawr, sef hoddwch tuag at Dduw trwy ein Har- glwydd Iesu Oiist. Yr oedd y profiad hwn mor felys, ac mor newydd, fel ua's gwyddai yn iawn pa enw i'w roddi arno! Ond wedi ei ddyfod i Lanidloes, a chyfarfod yn rhestr Mr. Wilson, fel o'r blaen, yna efe a ddywedodd, gan ddioich i Dduw, am yr hyn a deimìasai dan weddi Mr. Morris, a bod ei hyfrydwch yn cynnyddu. Yna dywedodd Mr. Wiìson, mai Duw oedd wedi tywallt ei hedd faddeuol gariad i'w galon ef: annogodd ef hefyd i fod yn wir ddi- olchgar i'r Argìwydd am ei ddawn annhraethol, ac "i ymdrechu cynnyddu tnewn gras, gwylio, a gweddio, fel y byddai iddo gael y fraint o gadw y fendith, a pharhau hyd y diwedd. Ac efe a ddy- wedodd wrthyf, yn ei gystudd olaf, ei fod wedi cael y fraint o gadw y profiad dedwydd hwnw hyd y pryd hyny : ac er ei fod rai troion