YR üttrgrafom Wit$lt$mìftt; SEU DRYiOBFl WYBODAETH DDWYFOL, IACHUSOL, A CHYFFREDINOL. AM Y FLWYDDYN 1831. YN ADDURNEDIG A DEUDDEG DARLUNLEN O'R GWEINIDOGION. Yn tnnntogs BUCHEDDAU—DUWINYDDIAETH—GAIR DüW YN CAEL EI EGLURO—AM- RYWIAETH—Y GENHADAETH WeSLEYAIDD—MaRWOLAETHAU— Barddoniaeth—Peroriaeth—Newyddion. Y neb a ddarllcno ystyried.—Mat. xxiv. 15. CYFROL XXIII. CYHOEDDWŸD YJV ARGRAFFDY Y METHODISTIAID WESLEYAIDD, DAN OLYGIAD EDWARD JONES, AC l'w ÇA.EL, AR WERm Ç(AN YR HOLL WEiNlDoejo>: WESLEYAIDD TRW'S' Y DYWYSOGAEIH,