Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

TAFIiEII GYFFREDINOL, YNYR HON Y DANGHOSIR DECHREÜAD, CYNNYDD, AC YMLEDAENIAD,Y METHODISTIAID WESLEYAIDD CYMREIG YN YDYWYSOGAETH, % O'R FLWYDDYN DEUNAW CANT A DWY, HYD Y FLWYDDYN DEÜNAW CANT AC WYTH AR HÜGAIN, YN NGHYDAG AMLYGIAD O RIF YR AELODAU BOB BLWYDDYN. m. í® BLYNYDDOEDD......... 1800| 1801|1802| 1803| 1804| T805| 1806! 1807! 1808| 1809| 1810| 181111812| 1813(1814|1815 1816 1817|1818!1819|1820!1821! 1822 1823! 1824! 1825118261182711828 r#) ^; i Rhuthyn............... 545 1344 991 505 786 550 566 526 516 484 464 295 319| 325 292 416 458J 479 520 520 549 549 598 594 582 559^ r*\ 2 CAER NARFON........... '■ 718 759 17091 593 583 521 500 242 229 235 242| 256 233 381 374 416 425 446 473 564 594 410 422 422 446 H Wi Wì ~ rÊs 3 DlNBYCH............... 717 531 524 483 435 52o| 495 520 309 392] 42ó| 3871 418 426 475 481 623 630 608 610® ç ....... l£\ 4 Beapmaris .,........... 551 677 623 582 562i 501 517Î 461 381 437| 435 414j 345| 371 391 392 394 397| 486 522 566 603 597 553 M ($>)- r*N, 5 LLANGOLLEN «,......... 588 540 500 256] 266 2721 281 2721 t | t* H 6 DOLGELLAU ............. 500 615 570 409 430J 311! 3251 312j 366 367 530 540 502 496 456 460 1 500 p> H 7 Machynlleth........... 750 479 448I 362 326 418 423 357 30ö| 315 583| 509 759 790 774 t I t fÌ W> 8 Llanidloes............. 220 337 360 264| 289 289 231 269 248 1" tl t 247 264 261 347 374 ü ® 9 Aberystwyth.......... 900 44o| 490 494| 412 205 190 333 353 339 310 304 156 187 539 546Ì 549 565 564 574 565 H © 10 Llanbedr.............. 336 274 197J 150 330 t I t | t ! I t H ©) 11 Llandeilo............. 381 247 237 251 236 235 243| 230Ì 215! t t j t 176 î 1 263 265 283 300 340 @Ü (®) 12 Caerphili........... .. 240 182 192 210 t ÍÉP <m (||) 13 Cerig-Howel........... 420 300 t Ü (j§) 14 Caerfyrddin.......... 110 229 276 287 267 240 190 200 230 500 505 513 261 2S9 25C 286 356 376 370 364II (@) 15 Castellnedd........... 1601 170 198 11 t; t 1 i t| t tl t t í) <||) 16 Llanrwst............... 350 3C9 004 280 320 290J 305j 294 j t tj t t © (P) 17 Llanfyllin ...i........ 249 260! 253 262 260 265 272 282 283 325 386 360i 372 401 394 391 383 404 296% ÖM 18 Pwllheli.....<»••••... 1 233 218 214 200 210 197 218 202 207 t | 218® ($Q @) 19 Aberhonddu........... 200 149 170 175 161 160 292 280| 2811 t _l_i W 20 Merthyr.............. 170 200 210J 212 228I 230 232 438 41l| 420 400 409 417 4851 502 504 528 560 11 W) 21 Aberteifi............. 144 190 469 129 273 405 223 233 204 220 347! 312 330 39S 30] 2791 307 337 352® W 22 Caerdydd «... -....... 27o| 320 250 200 266 255 248 289 2S7 340 313 319 329| 332| 83o! 8I0I 4/1 >5< W 23 Treffynon. ,........... 440 460 504 544 596 706 701 795 800 780 SS3 897j 843 873® nJP 24 Abertawy ^............ 1471, 124 161 160 tj t t j t Ẃ) ^, Y SYMIAU CYFAIN...,. . . . j | 545| 1344(1709 2532J3103 ^i^si^geBl^tìjöe^^ö^ôülôöo^^s^^iôSöolô^^ilòiai^í-.^la.b^M.o^^i^i^.boiüJoiM.u^iu^o 6744!6878j 7081 ®) ,n Nghymru am y ddwy flynedd hyn yn cael eu cynnwys yn rhif Aelodau Cylchdaith Caerlleon-, felly ni's gaìlem wybod yn bendant eu rhif f A arwydda y cyfnewid- jjg ile yn flynyddol yn y Cylehdeithiau: weithiau newidid Pen tref y Gylchdaitb; bryd arall cymerid Cylchdaith gyfan at un arallj neu rhemd h, rhwng dwy; ac o || * Yr oedd rhif yr Aelodau y iadau ag ydoedd yn cymeryd lle ganlyniad collai eì henw yn hollol, fel y canfyddir yn y Daflen uchod.