Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Wc YR EUBGRAWN WESLEYAIDD; W WYBODAETH DDWYFOL, IACHUSOL, A CHYFFREDINOL. AM Y FLWYDDYN 1828. ADDURNEDIG AG UNARDDEG O DDARLUNLENAU HEIRDD ©'R GWEINIDOGION. YN CYNNWYS NAW O BRIF DESTYNAU, sef,— 1 BUCHEDDAU. { 4 AMRYWIAETH. î 7 BARDDONIAETII, 2 DUWINYDDIAETH. ì 5 CENHADAETH WES- \ 8 PERORIAETH. 3 GAIR DUW YN CAEL, * UEYAIDD. \ AC, yil EI EGUURO. \ 6 MARWOUAETHAU. S 9 NEWYDDION. A wyt ti yn deall y pethau yr wyt yn eu darllcn }—Pafodd y gallaf eddieühr i ryw unfy nghyfarwyddo il— Actau. CYPBOl 32X, LLANIDLOES: Í&CYHOEDDWYD YN ARGRAFFDY Y METHODISTIAID WESLEYAIDD, fS O DAN OLYGIAD JOHN WILLIAMS; ŴJ® AC AR WERTH GAN YR HOLL WElMDOGION WESLEYAIDD TRWY Y DYWYSOGAETH.