YR ... M EURGRIAWN *HiF.ix\ RHAGFYR, 1824. \crw.xvi. COFFADWRIAETÍI AM Y PARCÍl. THOMAS SHEPARü. Ganwyd ef yn Toicccslcr, yn ymyl Norihainpton, Tach. 5, 1605, * sef y dydd pennodol y bwriadwyd rhoddi ' Brâd y Po wdicr Gwn' mewn grym;—drygioni mor ofnadwy, pe na buasai wedi ei lunio, buasai yn anhawdd credu y daethai y fath beth i galon neb o feibion dynion. Yr oedd gan ei dad, Mr. W. Sŵepaud, dri o feibion a chwech o ferched. Thomas oedd y mab ieuaf; a'r tad a fu farwpan oedd y mab hwn yn dra ieuanc. Nid oes genym ond hanes bỳr am ei ddywediadau yn ei glefyd; ond, yn mhhth pethau eraill, cyfarchodd y rhai oeddynt o'i amgylch yn y geiriau hyn,—'O, cerwch yr Arglwydd Iesu yn bur anwyl. Nid yw y rhanfechan sydd genyf fi ynddo yn ychydig o ddedwyddwch i mi yn awr.' Ei ddydd-lyfr sy'n diweddu fel hyn,__ « Yr wyf yn awr wedi cael hir nychdod; megis pe na byddai gan yr Arglwydd ddim hyfrydwch i wneyd ychwaneg ddefnydd o honof. O, fy Nuw, pwy sydd yn debyg i ti yn maddeu ac yn darostwng fy llygredd a'm camwedda,u ?' , * Er fod testyn yr hanes canlynol wedi myued i orphwys oddiwrth ei lafur erys eyhyd o amser yn awf ag uri ugain af ddeg o flynyddau, òad un; eto^ nid öes genyf radd o animheuaeth na ddarUenir ef gyda llawer o hyfrydweh, afc y bydd.«f «r Ue« i laweroedd.—GoL. , , ,. 3k