Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

YR EÜRGRi WESLEYAIDD. Rhif. 12.] RHAGFYR, 1823. [Cyf. xv. BüÇ.HEDDAU. Coffadwriaeth am Fywyd a Marwolaeth Edward Joítes, mab Jacob a Sarah Jones, Towyn, Meiri&nyjld. Ganwyd fy anwyl gyfaill (yn ol ein cyfarchiadau liyth- yrol, Fy auwyl Jonathan) yn y flwyddyn o oed ein Har- glwydd, 1801. Cafodd ei ddwyn ifynu mewn dysgeidiaeto, y rhan fwyaf, o dan olygiad Mr. John Jones, Pen-y-parc; ac er nad pedd ond ieuangc iawn, cyrhaeddodd wybodaeth gyflYedin mewn rhifyddiaeth, hanesion, &c. Gadawodd yr ysgol pan nad oedd ond 16 oed. Aeth i Lundain, a phren- tisiwyd ef yno gyda gwerthwr tea. Nid arhosodd yn faith cyn i'r darfodedigaeth ymaflyd ynddo yn drwm iawn—dy- chwelodd adref yu o wanaidd, Mewn amser, wedi mwyn- hau awélon iachus bryniau Cymru, cafodd gyflawn waredig- aeth o'r afiechyd hwn. Yn y rhan a grybwyllwyd o'i fywyd, nid ymddanghosodd dim yn neillduol ynddo yn achos ei enaid. Önd unẃaith, pán oedd y bendithiol a'r nefolaidd D. E. yto pregetho yma, digwyddodd, yr odfa hon, fy mod yn eistedd wrth ochr fy nghyfaill ieuangc; a chofiaf, tra y byddwyf yn cofio dim, am ŵi wedd, ei ddull, a'i lais—yr oedd y dagrau yn fFrydio o'i lygaid, ac yn llîfo i'r llawr dros ei ruddiau ieuaingc. Nid oedd y pryd yma ond o 14il5oed. Yr oedd ^r olygfa arno yn dywedyd fod yr Ysbryd tragywyddol^yn ei oleuo am y pethau a berthynant i'w heddwch. Dywedai yn aml ei fod yp euog o ddiftodd yr Ysbryd Glan, fel y mae îîe