Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

YR E U R G R A W N WESLEYAIDD. Rhif. 11.] /fACHWEDD, 1823. [Cyf,*v. BUCÍ1EDD\Ü. - ■ COFFADWRIAETHAM Mr. THOMAS BENGILLY. JV1r. Gölygwr,—Gofidus yw genyf na buasai ycbydig o hanes ara ymadawiad fy hen gyfaill. parchus, Mr. Pengilly, â'r fuchedd hon, wedi ymddangos cyn hyn yn eicb Cyboedd* iad. Gallaf, héb ragrith, ddywedyd ei fod yn un o'r cÿfeilliôn aüwylaf ag a gyfarfyddais yn fy nheithian. Pan yn llafnrio yn nghylchdâith Castell-nedd, llawer awr ddiddan ac adeil- adol a dreuliais dau ei gronglwyd ; ei wybodaeth helaeth, ei diriondeb caruaidd, yn nghyda'i serch at weision Duw, ei sel a'i dduwioldeb, a fyddai bob amser yn ad-dýnu fy nghamrau tu a'i annedd dirion ; ac awn ar frys, gan wybod y cyfärfydd- wn âg áddysg yn ei gwmniaeth adeiladol. Ond pan ar fy nhaith'yn ddiweddar, canfyddais ei le yn wag, a'm cyfaill nid oedd i'm derbyn ; ond eto, ef ei golli ef, yr oedd cariad yn aros, a'mderbyniad oedd groesawgar gan yr un sydd fwyafi alaru ei ymadawiad, Wele i chwi yr ychydiga ellais ei gasglu í'w roddi yn eich Trysorfa er cofladwriaeth ajn^un ag oedd yn anrhydedd i grefýdd trwy rad ras ein Harglwỳdd Crist. William DavÍes. Heol Hafandir, Aberystwyth, Awst 26, 1823. "Aryr22ain o'r mis hwn, ynCastelInedd, yn 52 o'ioed,bu farw Mr. Thomas Pengilly, yr aroíygwr tra adnabyddus, a mawr ei werth, ar weithydd haiarn Neath Abbey, sefyüfa, ar gyfer yr hon yr oedd ef yn gymhwys i'r graddau pellaf; a'r âyledswyddau perthynol i ba un a gyflawnodd gyda fíydd'- SC *