Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

YR E ü R G R A,W N WESLEYAIDD. Rhif. 5.] MAI, 1823. [Cyf. xv. BUCHEDDAÜ. HANES BYWYD MR. THOMAS SYMONS. Anwyl Gyfaill,—Gan i mi gael diddaDwch ac adeilad- aeth wrth ddarlleo yr hanes canlynol, (wedi ei gyhoeddi yn y Drysorfa Seisnig, yn y flwyddyn 1807, gan yr enwog Dr. 'A. Clarke) ac am fod hanes bucheddau y duwìolion a ymad- awsant â'r bywyd hwn yn yr Arglwydd, yn annogaeth i'r Pererinion ag sydd yn ceisio gwlad well; a chan na ddylai eich Trysorfa fod yn wag o fucbeddau duwiolion, wele i chwi gyfieithiad. WlLLMM DAYIES. Thomas Symons a anwyd yn Denton, Swydd Bucking- bam, Tachwedd 1, 1714, yn ol yr hen gyfrif. Pan oedd o ddeutu 10 oed, daeth gyda'i rieni i Lundain, abu yn blentyn ufudd a charuaidd iddynt. Rhwymwyd ef yn brentisgyda Lliwydd parchus yn yrHen HeoI,gyda'r hwn ygwasanaeth- odd ei aroser gan gyflawni pob ymddiried a osodwyd ynddo, gydag uniondeb a chywirdeb. Cyíarfyddodd Mr. S. à damwain bwysig pan yn 1Ŵ oed; a bu yn foddion yn llaw Duw i'w sobri a'i gadw oddiwrth ddifyrwch gwag a chwmni bydol; am ba ymddygiâd y ba byth rhagllaw yu nodedig. Un diwrnod, wrth fod gyda bachgenyn gwamal, un o'i gyd-chwareuyddion, aethant i'r caeau i ymlid y gwartheg o le i le trwy luçhio cerrig atynt; ei gyd-chwareuydd, gan golli ei amcan, a darawodd Mr. S. yn ei lygad aswy; yr hyn, gan ddwyn fliamegaeth, nid yn unig y gweled, ond yr holl lygad, a ddiflanodd. Ac ar y cyntaf, trwy gywilydd yn achos colli ei lygad, efe a ymddi- dolodd yn gwbl oddiwrth gwmui; ac beb gael dim cysur