Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

TR EURGRAWN WESLEYAIDD. Rhif. 1.] IONAWR, 1823. [Cyf. xv. BUCHEDDAU, AM FYWYD A GWEITHREDOEDD, IESU GRIST. I. TESU GRIST, Mab Daw, a ddisgynodd i'n daear ni, ac JL a gymerodd y nator ddynol arno, ac a ymddanghosodd yn y titlau ardderchog o Ddysgawdwr anffaeledig, Cyfryng- wr holl ddigonol, a Brenin ysbrydol ac anfarwol. Lle ei enedigaeth oedd Bethlehem, yn ngwlad Palestina. Medd- ylir i hyny ddigwydd o ddeutu bîwyddyn a haner cyn marw Herod, yn y flwyddyn o Rufain 748, neu 749 * Ond nid yw yr ansicrwydd o hyn o bwys yn y byd. Ni a wyddom fod Haul cyfiawnder wedi líewyrchu ar y byd; acernaallwn fod yo sicro'r fuoud y dechreuodd lewyrchu, ni bydd i hyn eiu hatal rhag mwynhau hyfforddiad ac effaith ei belydrau bywiog. II. Mae pedwar o Ysgrifenwyr ysbrydol wedi cyflwyno i ni hanes Bywyd a Gweithredoedd lesu Grist, gan grybwyíl yn neillduol ani ei enedigaeth, ei lun, ei deuhi, a'i rieni; ond ni ddywedant ond ychydig am ei fabandod a'i ieoengc- tid boreuaf. Cyn pen hir ar ol ei enî, efe a ddygwyd gan ei rieni i'r Aipht, fel y gallai fod allan o gyrhaeddîad creulon- deb Herod.t Pan nad oedd ond deuddeg oed, efe a ym- ddyddauodd â'r rhai mwyaf dysgedigo'rdoctoriaid Iuddsw- ig, yn y deml, yn nghylch gwirioneddau mawrion Crefydd. t - ■ ' ' .i * Mat. 3.2, &c. Ioan 1. 22, &c. t Ätat. 2.13. A 2