Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

YR EURGRAWM WESMEYAIBB^ NEU ' DRYSCmFA,§c. Awst,1811. HANES AM FYWYD A MARWOLAETH MR. JOHN HAIME, fyc. Sçc. Sçc. (Pwhád 0 tu dalen 185.) JL R oedd un or pregethwyr Antinomaidd hyn yn proffesu ei fod ef bob amser yn happus, er ei fod yn meddwi un waith neu ddwy bob dydd. Rhyw ddydd Sabboth pan yr oeddwn bump neu chwech o filldiroedd offordd efe a bregethodd, gan haeru nad oedd i ni a wnelem â'r gyfraith, o flaen nac ar ol ein tröedigaeth. Pan ddychwelais yn ol, yr oedd yboblwedi cytbrybju, rhai o bonynt a gredasant yr un peth ag yntau. Gwelais ei fod wedi gwneuthur rhwygiad mawryn eu plith, ac ar oi i mi bregethu a gweddio, myfi a ddy wedais, "Chwy- cbwi ag ydych am aros yn yr hen Athrawiaeth a gly wsoch o'r dechreuad, dilynwch fi." Yr oedd allan o'r tri chant, ddau cant a hauer yn aros, a'r lleill a aethant gydag ef. Ond Duw a roddodd i mi haner cant arall yn fuan yn eu He. Y ddau bregethwr Antinomaidd byn, a ddeohreuasant osod i fynu ar eu pennau eu hunaiti, hyd oni bu i gel- wydd, meddwdod, a Ilawer o bechodau eraill, ddistrywio y pregethwyr a'r bobl i gyd, ond ycbydig a ddychwelasant yn ©1 at €u brodyr. Yr oedd yr Ordinhad wedi cael ei esgeuluso yn y Fyddin ers llawer iawn o amser. Yr oedd fy yspryd yn cael ei flino yn fawr oblegyd hyn, a myfi a achwynais o'r achos. Fe ddigiodd y Persijniaid yn hynod wrthyf. Ond pan glywodd y Duke o Cumberland hyn, efe a roddodd orchymmyn am iddynt ei gyfrannu i'r naill Fyddin neu'r Uall bob Sabboth. Yr oedd y DuJce wedi clywed llawer iawa o achwyn yn fy erbyu, N »