Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

YR EURGMWN WESLEYAIBB/ ' NEU DR YSORFA,$c. Mai, 1811. COFFADWRIAETH AM MR. THOMAS MILL. AT Y GOLYGWR, fy anwyl Fràẁd,—■-----Os bydd i ddarìlenwyr eich Eurgrawn gael cymmalnt o leiâd wrth ddarlten yr hanes canlynol, ag a gefaisi wrth ei gyfieuthu, ni welant yn ormod roddi amser i'w ddarlten, a bydd yn ddigónol foddlonrwydd i minnau amfy nhrafferth. f Ydẃyf eich serchog Frawd, Edwarjd Jones. Ruthin, lonawr 15, 1811. M. R. THOMAS MILL a anwyd ym mhlwyf Phillick yä $wydd Cornwall, Chwefror 1, 1783. Pan ag yr oedd efe yn bùr ieuatagc yr oedd yn ymddangosfodganddo feddyliau difrifol ara betbau dwyfol, a phau nad oedd ond ÿn blentyn fe fyddai yn gofyn cwestiyn- au cyfaddas niewn ptrthynas i'r Bod Dwyfol. Mrs. Mili, ei fa*n, <a roddodd annogaeth i'r cwestiynau hyn,ac a gymmerodd achlysur öddi wrthynt i wasga at eifeddwl yr angenrtìeiilrwydd oedd iddo garu ac ufuddhau i'w Greawdwr, oddi wrtb bann *yr oedd wedi derbynei fywyd, ac ar ba un yr nedd yn ymddibynnu am ei holl gysurtín.-r-r Och ! mor fynycb y mae'r ddyledswýdd hòh oddi wrth rîeni' tu ag at eu plant yn cael «i ìie*geuluso, èyd yn nod gan bobl grefyddol! ac o herwydd hynny niae eu plant yn tìioddef bod mewn anwybodaeth am drefn yr iachawdwriaeth, a'u dyledswyid tu agat Dduw; y can- lyniad yn rhy fynycfe yw, éu bod yn cýttftydda» yn war-gated, yn gÿta- dýft, ac yn attüfudd i'w rhìeni, ac yn fua» y» rfiedeg i Iwybrau drwg, ac yn dwyn aruynt ea' hunain* ac ar eu rhîeni, lawer « ofid'ian. Gàtt hynny, mae'h ädyledsWydŴ arbennig ar rîefti i fagu en plant ^aîo meithrin, yn addysgac athrawiaeth yr ArglwycÉ. Eph, vî, 4i*î j-s -Ji Llyfe iii, Mai, i8ll. X