Skip to main content

NÊWYDDION GWLADÖL, Ynghydag amrywiol bethau hynod, wedi eu cymnteiyd allan oV Papurau Newyddion. Am Ebrill, 181L J.fJLAE ein graslonaf Frenhih wedi hybu yn dda* ac ya gallu mý- ned allan bob dydd i gerdded yaei rodfeydd; aé mae'n debyg y bydd fcfe ar fyrder ya ei uchelfraint, ar Deyrngadair Brydai», megis cynt. Ar ol y newydd cyssurus hwn, uu araü galarus a ddaetb ar ei ol, sef bod eîn hen Frenhines wedi ei tharaw â'r parlys, ac yn gtaf iawn. Mae areithiau y Seneddwyr yn bresennol yn llenwi y rhan fwyaf o'r Papurau; mewn ile mor gynnwys ag sydd yma ni anturiaf, gan eu meithder, eurhoddi ilawr: ond yn unig ychydig o araith odidog Iarll Stanhope, yr hwn sydd hynod yn ei ymdrech o blaid rhydd-did crefyddol, i'r Miiwyr yn ea gwersylioedd gael myned i addoli Duw yn ol eu cydwybodí at y blaid.neu yr enw a fytìnantjcanysyn bresennpl ni chaniatteir iddyut addoli önd yn ol trefn yr Eglwys sefydledigj yû gyffredin. Rhoddaf ycbydig, allan o lâwer^ o'i eiriau ar lawr yma,-*- "Fy arglwyddi, ystyriwch yr achos pwysig» fodi'n cyd-ddeiliaid rydd did cydwybod gan DDUW, ac'nid oes dim a fynnom ni a chaethiwo meddwl neb, yn ol y Bibl. Fy arglwyddi, y rhai ydych yn aẅr yn eich uchel swyddau, bydd rhaid i chm roddi cyfrif i Dduw o'ch awdurdod. Chwi sydd yn awr yn eich gownau llaes a fyddwch yn eich amdo yn fuan; chwi a ddylaech y&tyried beth a ddylaech ei wneuthur at eraiil, yn g^stal ag attoch eich hunain; dyledswydd fawr sydd arnoch, dros Dduw, wneud ag eraill fely mynnech i eraill wneud â chwi, yr un rhydd-did i eraill ag yr ydych ya gymmeryd eich hunain. Duw a greodd bob cydwybod yn rhydd, na atto Duw i neb o honom ni gaethiwo peth nad yw yn perthyn i ni. Yr wyf yn deisyfu na attalioch y rhydd-did hwn, rhag tynau melldith ar ein teyrnas, yn yr amser eubyd hwn. Os na fydd i hya lwyddo, yr wyf fi yn gokhi fy uwylaw oddi wrth y bai hwn, bydded y canlyaiad fel ag y digwyddo; ac os caniatteir hyn fe fydd yn haws gan lawer roddi eu bunain yn filwyr, gan fod ganddynt rydd-did i broffesu yn ol eu cydwybod." Maelarll Caerlile hefyd yn gadara o blaid Stanhope.------Mae y Bill yn cael ei oedi am chwe' mîs. ,., Mae cwyn arall gan Wharton wedi amcanu dyfod y'mlaen i'w csod yn y Senedd yn bresennol, sef am gael swm © naw mil, dau gant, a dwy a phedwar ugain o bunneedd,^lì&n oYEgÌwys. sefydledig, ** H'** gyun«rthwyo Gweinidogion YranfciUdawyr o bob enw.