Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

NÊWYDDION GWLADÖL, Ynghydag amrywiol bethau hynod, wedi eu cymnteiyd allan oV Papurau Newyddion. Am Ebrill, 181L J.fJLAE ein graslonaf Frenhih wedi hybu yn dda* ac ya gallu mý- ned allan bob dydd i gerdded yaei rodfeydd; aé mae'n debyg y bydd fcfe ar fyrder ya ei uchelfraint, ar Deyrngadair Brydai», megis cynt. Ar ol y newydd cyssurus hwn, uu araü galarus a ddaetb ar ei ol, sef bod eîn hen Frenhines wedi ei tharaw â'r parlys, ac yn gtaf iawn. Mae areithiau y Seneddwyr yn bresennol yn llenwi y rhan fwyaf o'r Papurau; mewn ile mor gynnwys ag sydd yma ni anturiaf, gan eu meithder, eurhoddi ilawr: ond yn unig ychydig o araith odidog Iarll Stanhope, yr hwn sydd hynod yn ei ymdrech o blaid rhydd-did crefyddol, i'r Miiwyr yn ea gwersylioedd gael myned i addoli Duw yn ol eu cydwybodí at y blaid.neu yr enw a fytìnantjcanysyn bresennpl ni chaniatteir iddyut addoli önd yn ol trefn yr Eglwys sefydledigj yû gyffredin. Rhoddaf ycbydig, allan o lâwer^ o'i eiriau ar lawr yma,-*- "Fy arglwyddi, ystyriwch yr achos pwysig» fodi'n cyd-ddeiliaid rydd did cydwybod gan DDUW, ac'nid oes dim a fynnom ni a chaethiwo meddwl neb, yn ol y Bibl. Fy arglwyddi, y rhai ydych yn aẅr yn eich uchel swyddau, bydd rhaid i chm roddi cyfrif i Dduw o'ch awdurdod. Chwi sydd yn awr yn eich gownau llaes a fyddwch yn eich amdo yn fuan; chwi a ddylaech y&tyried beth a ddylaech ei wneuthur at eraiil, yn g^stal ag attoch eich hunain; dyledswydd fawr sydd arnoch, dros Dduw, wneud ag eraill fely mynnech i eraill wneud â chwi, yr un rhydd-did i eraill ag yr ydych ya gymmeryd eich hunain. Duw a greodd bob cydwybod yn rhydd, na atto Duw i neb o honom ni gaethiwo peth nad yw yn perthyn i ni. Yr wyf yn deisyfu na attalioch y rhydd-did hwn, rhag tynau melldith ar ein teyrnas, yn yr amser eubyd hwn. Os na fydd i hya lwyddo, yr wyf fi yn gokhi fy uwylaw oddi wrth y bai hwn, bydded y canlyaiad fel ag y digwyddo; ac os caniatteir hyn fe fydd yn haws gan lawer roddi eu bunain yn filwyr, gan fod ganddynt rydd-did i broffesu yn ol eu cydwybod." Maelarll Caerlile hefyd yn gadara o blaid Stanhope.------Mae y Bill yn cael ei oedi am chwe' mîs. ,., Mae cwyn arall gan Wharton wedi amcanu dyfod y'mlaen i'w csod yn y Senedd yn bresennol, sef am gael swm © naw mil, dau gant, a dwy a phedwar ugain o bunneedd,^lì&n oYEgÌwys. sefydledig, ** H'** gyun«rthwyo Gweinidogion YranfciUdawyr o bob enw.