YH EURGRAWN WESLEYAIDD, NEÜ DR YSORFA, &c. Ionawr, 1811. Bptograpinaöau, HANES AM MR. TIiOMAS OLIVERS, Wedi ei ysgrijetinu gandio ef ei hun. Yr lianes canlynol sydd am »n o'n Cyd-wladwyr, Mr. Thomas 01ivers, gŵr o Dref-gynan, yn swydd-Drefaldwyn, yr hwn ydoedd ym mhiith y Pregethwyr cyntaf ag a alwodd Dirw i gynnorthwyo Mr. Wesley, y'ngwaith y Weinidogaeth. Nid wyf yn aimnau na bydd er lies a diddanwch i'm Cyd-wladwyr, canys yndd© yr amlygir rhyfeddol weithrediad gras Duw ar un o'r truenusaf o ddynion; y'nghyd a'r petliau yr aeth ein Tadau yn yr Efengyl drwyddynt yu sefydliad Wesleyaeth yn Lloegr. O. DaVies. VFI a anwyd yn Nhref-gynnan, yri Swyd«l D.efr* ~*J>yn, yi y flwyddyn 1725. Bu farw fy nhâd yn Rhagfyr 172.9; a'r fath oedd gaiar fy mam ar ei ol ẁf, fel ag y bu iddi dòri ei chalon, a marw yn y mis Mawrth canlynol, gan adael o'i hol Wentyn arali © dau ddwy flwydd oed,a minnau. Cymmerodd ei thâd, MV. Rich- ard Humphreys, fy mrawd dan ei ofal; a minnau a aethym at ewythr fy nhád, yr hwu a ofalodd am danaf tra y bu efe byw; a phan fu efe farw gadawndd i mi gynny*gaeth fechan, llóg pa u» oedd i'm dwyn i fynu, a phan y deuwn i i'm hoed yr oeddwn i áderhyn y cwbl. Hydoiiîd oeddwnyn ddcunaẁ mlwydd oed, cefaisfy nghynhaliaeth gyd ag uu Mr. Tbonias Tudor, ym mhlwyf Fordon. Mor gynted ag y gailwn fynel, myfi a roddwyd mewn ysgol, llc y cefais gymmaint o ddysg aj yr eeddynt yn meddwl oedd yn angetrheidiol