Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

SEREN GOMER. Rhif. 358.] GORPHENAF, 1845. [Cyf. XXVIII. ANERCHIAD AT BABYDDION YR IWERDDON, ODDIWRTH GYNNADLEDD YR YMNEILLDUWYR PROTESTANAIDD, (A gynnaliwyd yn Llundain, yn Mai, 184.5.,) Gyd-ddeiuaid, MAE amserau jm dygwydd yn achlysurol mewn hanes cenedlaethol, y rhai ydynt mor bwysfawr ag i gyfiawnbau j-madawiad oddiwrth holl ddefodau cj-ffredinol cyweithas- rwydd llywodyddawl, ac hefyd i gyfiawnhau appeliad, nid at unigolion pa mor uchel ac en- wog bynag y byddont, nac ychwaith at gyrff gwahanol o ddynion, ond at genedl yn gyffred- inol; ac y mae un o'r amserau hjmjT, jm ol ein barn j'styrbwyll ni, yn awr wedi cj-mmeryd lle ; ac wrth ddal y cyfleusdra presennol i wneuthur hyny, nid ydjTm yn ystyried fod un esgusawd arall yn anghenrheidiol. Yr ydych chwi wedi cael eich gosod gan am- gylchiadau, dechrenad a chynnydd pa rai nid oes un anghenrheidrwydd i'w holrhain, mewn sefyllfa mor amlwg ac hynod fel ag yr ydjTch yn tynu atoch sj'lw neillduol holl wladgarwyr y deyrnas hon, ac hefyd sylw pob dyn haelionus a meddylgar trwy yr holl fyd gwareiddiedig. Ar eieh ymddygiad chwi, jm y cj'fnod presen- nol, y mae y pethau mwyaf eu pwys a'u can- lyniadau yn ymddibynn ; a chyda chwi, dan ddwyfol Ragluniaeth, y mae llywodraeth yr hyn a wna effaith dwys ar hanesyddiaeth j-r amherodraeth hon dros amser maith i ddjŵd. Eich ymljmiad diysgog wrth egwyddorion mawrion uniondeb a chjmawnder, a fydd yn achos anocheladwy o gynnydd en heddwch,eu llwyddiant,a'urhj-ddid; ond osbj'dd ichwifrad- ychu yr egwyddorion hyny, bydd yn arwydd diymwad, o leiaf, o orchfygiad a dinj-str am- serol y bendithion mawrion a gwerthfawr a grybwjdlwyd. Nid ydjrm yn credu y bydd i chwi dybied, gan ein bod yn proffesu yr egwyddorion o rydd- id gwladol a chrefyddol, ein bod j'n cael ein 25 cynhj'rfu yn ein happeliad presennol gan ddy- muniad i'ch hudo chwi i laesu yn eich jmidrecli- iadau yn yr achos mawr o gael cyfiawnder i'r Iwerddon. Yr ydj-m yn uchel werthfawrogi ei hadnoddau, ac j*r ydym yn cydymdeimlo yn ddwfn â hi jm yr holl gam a gaiff; yr j'dym erioed wedi amddiffyn ei hawliau, ac yr ydym yn canmawl jt sel wladgarawl a ddangosa ei thrigolion i ennill yn ol, trwy foddion heddych- lawn, ei hiawnderau diammheuol. Nid oes eisieu eich adgofio, fod Ymneillduwyr Prydain yn mhlith cefnogwyr gwresocaf Ysgrif y Gwar- edred Pabyddawl; eu bod wedi pleidio yn ga- lonog helaethiad cyfartal o ragorfreintiau gwlad- ol i drigolion jTr Iwerddon ag a fwynha pobl Lloegr; eu bod wedi cefnogi hawliau eich gwlad i gyfran gyfartal o'r lles a ddeillia oddi- wrth Ddiwj'giad Dinasyddawl; eu bod yn llawenychu jm niddymiad y Dreth Eglwys; a'u bod yn edrych gyda'r atgasrwydd mwyaf ar gynnygiadau diweddar eich Llywodraeth i osod i lawr farn jt cyffredin mewn modd traws-ar- glwj'ddiaethol. Y maent erioed wedi ymladd ochr yn ochr â chwi jti eich holl frwydrau am gydraddolrwydd cymdeithasol a llywodyddol; ac ni fydd i un camddarluniad a ellir wneyd ar eu hymddj-giad, Iwyddo i leihau taerineb eu dymuniadau a'u hymdrechion yn eich plaid. Etto, nis gellwch ddysgwyl iddynt roddi i fyny o herwydd y pethau hyny, yr egwyddorion ag ydynt wedi rheoleiddio eu hymddygiad hyd y nod ar yr achlysuron y cyfeiriwyd atynt. Yr ydym erioed yn credu, o'r holl feiphiau dan ba rai y mae eich gwlad yn dyoddef, mai sefydliad Eglwys Loegr yn yr Iwerddon yw y mwj-af anghyfiawn a gorthrymus ; ac yr ydym yn ymrwymo, na fydd i ni fyth laesu yn ein