Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

8EMEN GOIUER rhif. 98.] TACFIWEDD, 1823. [CYF. VI. BYWGRAFflAD MR.JOHNR.JONES, ÖWEINIDOG T BEDYDDWYR YN BAMOTH, 6WTDD FEIRIONTDD. GANWYD Mr. Jones yn mblwyf LlanuwchlIyn,swyddFeirionydd,Hyd- ref 13, 1765. Yr oedd ei riaint yn rhodio yn ofn yr Arglwydd, ac yn ael- odan o eglwys yr Anymddibynwyr yn y lle hwnw. Addysgasant ef pan yn dra ieuane i ddarllcn yr iaith Gym- raeg, ac yr oeddynt yn neillduol o of- alus i'w athrawu yn y wybodaeth o'r ysgrythyrau santaidd, yn ol en tyb a'u hegwyddorion hwy. Ond er ei gy- mwynasu fal hyn á dysgeidiaeth gref- yddol, amwynhau rhagorfreintian mwy nâ llawer o'i gydradd, eto, yr oedd yr hen ddiareb, " Trech natur nâ dysg- eidiaeth/'yn caeleigwiredduynddoef i raddau helaeth; oherwydd fal y mae ef ei hun wedi ei gofnodi, yr oedd yn teimlo Hawer cryfach tueddiad i gan- lyn ymarferiadau diygiouus eiganyro- deithion nag anghraifft dda a gorch- ymynion iachusol ei riaintduwiolfryd- us ; ac fel yr oedd yn tyfu i fyr.y mewn oedran, yr oedd y blaenaf yn cael ei archwaethu yn fwy anghwanegol a gorhoff, tra yr oedd yr olaf yn fwy diflas a blinderus iddo ef. Eto, yn nghanol yr holl ffoledd mab- aidd, a thra yn dilyn yn awyddus ddrychiolaeth difyrwch cnawdol, yr oedd ei galon yn aml yn anhylon, a'i gydwybod yn ei euogfarnu yn chwe- rwdost am ei bechodan echrysol yn erbyn Duw, ei greawdwr a'i gynal- CYFITFR V/. iwr. Ond tra mae ei ysgrifell yn coflyfrn yn ffyddlawn ei brofiad, ych- wanega, " Yr wyf yn mhell o'r medd- wl bod yr argyhoeddiadau hyn yn un ihan o'r gweithrediadau dwyfol, yr hyn a ystyria pobl grefyddol yn gyff- redinol fal dechrenad gwaith gras ar y galon ; yn gymaint a'm bod y pryd hwnw, ac yn parhau yn hir yn hollol anwybodus o wir ras Duw, fal yn ar- ddangosedig yn wyneb Iesu Grist, o herwydd yr oeddwn yn caru y tywyll- wch yn fwy nâ'r goleuni, a'm hymar- weddiad yn ol tuedd naturiol fy ngha- lon ddrygionus, beb obaith, ac yn mhell oddiwrth gyfiawnder, a'r wyb- odaeth o'r un peth ansenrheidiol.'* Oddeutu yr amser y cyrhaeddodd bymtheg oed, teimlodd duedd cryf i ddysgu yr iaith Saesneg, ac wedi hys- bysu hyny i'w riaint, rhoddasant eit cydsyniad, a chyflenwyd ef dan ofal meithriniaethol Mr. T. Dafis,gweinid- ogyr eglwys Anymddibynol yn ei le genedigol, lle yr oedd ei gynnydd mewn darllen, ysgrifenu, a rhifydd- iaeth yn dra chyflym. Pan adawodd yr ysgol, dychwelodd adi ef, ac yn awr'' ei hyfrydwcli penaf oedd yn ei lyfrau, dechreuodd gynlhin4 fyfyiio, a thrwy gynnorthwy y cyfryw awduron Saes- neg a allai gyrhaedd, yr oedd yn galln ychwanegu yn fawr atei ystôr o wyb- odeth. >;i chymdeithasodd ddim yn . 2 S