SEBE.N GOMEB, UHIF. 97.] HYDREF, 1823. [CYF. VI. AILENEDIGAETH A FFYDD. MR. GOMER,—-Rhynged bodd i chwi roddi lle i'r sylwadau hyn yn nghylch ffydd ac ailenedigaeth. Gcllir sylwi fod yr ymadrodd ailen- cdigaeth yn cael ei gyraeryd weithiau yn y bibl mewn ystyr gaeth fel yr achos o ffydd; ac befyd mewn ystyr helaethach, fel yn cynhwys íîydd ac edifeirwch, gobaith a chariad. 1. Mewn ystyr gyfyng, pan y go- sodir allan fel yr achos o ffydd, ac yn golygu y gwaith a wneir ar bechadur pau y mae yn oddefol, a'r effaith o hono ydyw fod y pechadur yn credu. Gellir meddwl fod loan xii. 13. yn eynhwys yr ystyr hyny; sef, y rhai a gredasant yn ei enw ef; y rhai a ancd nid o waed nag o ewyllys gwr, cithr o Dduw : yr hyn sydd yn reswm am eu credu hwy yn hytrach nag er- eill. Eu genedigaetb o Dduw oedd yr achos, a ffydd ydoedd yr effaitb, yn ol ystyr gyson geiriadaeth y testyn hwn. 1 Ioan v. 4. Beth bynag aaned o Dduw y mae yn gorchfygu y byd, a hon yw yr oruchafiaeth sydd yngorch- fygu y byd, sef ein ffydd ni. Yn y testyn hwn gosodir ffydd allan fel eff- aith geni o Dduw. Y mae yrailened- igaeth yn yr ystyr hyn yn golygn y cyfraniad cyntaf o fywyd ysbrydol yn >f enaid, yr hwn oedd o'r blaen yn íarw mewn camwedd a phechod, yn Hwyr ymddifad o fywyd ysbrydol. Y mae y ddwy adnod uchod, debyg- CYFLYFR VI. wn, yn profi y pwnc yn dra eglur; ac nid anmherthynasol ydyw y rhai can- lynol; Esec. xxxiíi. 25. rhoddi calon newydd ac ysbryd newydd. Ni all y galon garreg byth i wneuthnr ei hun yn galon newydd trwy gredn, mwy nag y gallasai Lazarus, wneyd ei hun yn fyw, wrth godi o'r bedd. Gosodir allan agoriad calop Lydia fel yr acbos o'i ffydd hj. Dywedir fod Duw yn rhoddi clustiau i glywed, a llygaid i weled, a chaloa i ddeall, Ier. xxiv. r. Deut. xxix, 4. Effaith bywyd oedd deffröad a chodiad Lasarus, ac níd moddion trwy ba rai y cafodd fywyd. 2. Y mae yr ailenedigaeth weithiau hefyd i'w cbymeryd mewn ystyr he- laethacb, gan gynnwys yr holl gyfne- widiad ag sydd yn ein gweuthnr ni yn feddiannol ar nodau Cristionog- ion. Yn yr ystyr hyn y mae yn cyn- hwys ffydd, ac edifeirwcb, gobaith a chariad. " Nid yw enwaediad ddim, na dien waediad ,eithr crea dor newyd;' neu ffydd yn gweithio trwy gariad ; 2 Cor. v. 17. yr hyn sydd yn gyfystyr. Dichon fod yr ymadrodd adgenedlu yu golyga cyfraniad o fywyd yn y pechadur, ac aileni yn arwyddo dyg- iad allan mewn esgoredigaeth weith- gar y bywyd hwnw. Y mae yr ys- grythyrau canlynol yn profi ystyr hel- aeth yr ymadrodd ailenedigaetb. " Trwy olchiad yr adenedigaeth,«ac adnewyddiad yr Ysbryd Glân, yrhwn 2 P