Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

SÉREN'GOMER BHIF. 96.] MEDI, 1823. [cyf. vr. GWHTHDDADIiEUON YN ERBYN BUDDIOLDEB GWEDDI, YN CAEL EÜ 8YMÜD. " IiLAWER ddichon taer weddi y cyfiawn," sydd haeriad a gadarnheir gan brofiadau gwir weddiwyr yn mhob oes; y patriarchiad, y pro- ffwydi, yr apostolion, a'r merthyron dewrion, a chan yr annogaethau, a'r addewidion a roddir i weddiwyr, yn nghýd a'r hanesion ysgrythyrol sydd genym am Iwyddiant gweddi daer mewn gwahanol oesoedd; er hyny treulia llawer eu hamser heb weddio bytb mewn modd dyladwy; ac weith- iau cyfỳd amheuon yn meddyliau dyn- ion da, o barthed buddioldeb gweddio. Amcanir y sylwadau canlynol er sym- ud pob gwrthddadl a allo ymgynnyg i feddwl y cyfryw ar y pen hwn, fel na byddo raid i neb, o'r cymeriad hyny, ddywedyd rhagllaw, " Pa fudd fydd i ni os gweddiwn arno?" sef, ar yr Arglwydd. Yr anhawsdra mewn perthynas i Iwyddiant gweddi a osodir allan yn y gwrthddadleuon canlynol:— " Oni raid bod gweddi yn anfudd- iol, am fod pob peth wedi eu pender- fynu yn nhragywyddoldeb gan Dduw? A'r hwn sydd wedi penderfynu pob peth yn nliragywyddoldeb, sydd Fod mghyfnewidiol; am hyny, nis dichon gweddi newid ei feddwl ef, na'i du- eddu i roddi bendith i'r hwn y pender- fynodd efe roddi melldith. Pe buasai efe heb benderfynu dim cyn yr amser; 2L neu, pe buasai yn gyfnewidiol, byddai rhyw obaith i lwyddo wrth ymbil taer am eu nawdd. Pe buasai heb bender- fynu na ffurfio unrhyw drefniant iV gadw, er bod yn anghyfnewidiol, gall- asai ysgatfydd, o bryd i bryd weith- redu yn unol ag erfyniadan ei addol- wyr; neu, pe buasai yn gyfnewidiol, er penderfynu ynghylch pob peth cyu am- ser, gallasai taerineb yr anghenog ei dueddu i roddi heibio ei gynlluniau cyntaf, a gweithredu yn wrthwyneb iddynt; ond am íbd y cwbl wedi ei ragderfynu gan Fod nas dichon gyf- gyfnewid mewn dim, onid oferedd yw gweddio arno ? Ië', onid yw gweddio yn bechadurus, yn neiliduol pan geisiom yr hyn nad yw Duw yn ewyllysio ei roddi ? Yr hyn ag y mae Duw wedf fwriadu a fydd sicr o gael ei roddi, pa un a weddiom ni ai peidio; a'r hyn nad yw efe wedi penderfynu ei roddi, ni's geilir ei gael, gan nad pa mor daer y byddir yn ei geisio; ac, yn wir, wrtli weddioam yr hynnad yw efe yn ewyllysio ei roddi, y mae ein gweddi- au yn hollol groes i'w ewyllys ef." Wele yrwrthddadl yn ei chyflawn rym, gerhron y darllenydd; ond cyn rhoddi yr atebiad gofynol iddi, budd- iol fyddai profi dau betb a gymerir yn ganiatâol ynddi; sef, bod Duw wedi penderfynu pob peth cyn amser, ac hefyd ei fod yn anghyfuewidiol, ac am C\'FLYFR VI.