Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

SEREN GOMEM, RHIF. 93.] MEHEFIN, 1823. [CYF. Vì. COFIANT HOBERT WILIAMS, AC ELINOR EI WRAÍG, Rhieni Joit* Roberts, o Bcn y Sarn, un o Weinidogion y Bedyddwyr yn breseml yn Mùn. SyLWAI ýr apostol gyda manyl- rwydd a pharch neillduol ar y rhai hyny gynt oeddynt flaenffrwyth Ach- àia, a lleoedd ereill; felly, gyda phri- odoldeb neillduol, gellir gàlw Robèrt Wiliams, ac ElinöR ei wraig, ýn flaenffrwÿth Mòn; oblegid mai éfe oedd y cyntaf a fedyddiwyd yn yr oes Iiôii yn sîr Fôh, âr broffes o ffydd, trwy drochiad, ac EliííoR ei wraig flwyddyn ar ei ol ef. Ganwyd Robert Wiliams yh y flwyddyn 1745, o rieni onest, gweddus, ac heddychol; önd nid oedd ganddynt wybodaeth am wir grefydd, eithr fel cyffredin y byd; o herwydd pa ham amddifadwyd ef oddiwrth yr holl fant- cision a darddant öddiwrth ddygiad i f'yny crefyddol, yr hyn oedd yn dra ananil i'w gael yn y dyddiau tywyll ac anghrefyddol hyny yn y Gogledd-dir. Priododd ag ail ferch John Huws, o Ryd Yspardyn, yr hwn a'i wrâig oedd- ynt aelodäu gyda yr Anymddibynwyr, ac yn un o'r teúluoedd cyntaf a agor- asant eu drysau i letyä a chroesawi Fegethwyr o'r énvv uchod. Y moddion a Weithiodd yr argraííìad pyntaf o natur sobr a chrefyddol ar ei ft'ddwl, oedd clywed newydd arfi farw- «laetli hen gyfaill iddo mewn gör- ('liestion achampiau ofer. Pan oedd yn ^awnsio, sisialodd ci gyd-ddawns- CYFLYFR VI. ydd ag ef, gan ddywedyd, " Pe buasài W------yn fyw^ efe a fuasai yma heiío gydani." Ar hyny ei galon a'i taraẃ- odd, a'r geiriau hyny " yma gyda ni" fel taran a dreiddiodd trwy ei feddwl, gan béndérfynu mai lle i fyned i uffefn o hono ydoedd y cyfryw le, ac ei fod ÿntau, pè marw a fuasai, yn sicr o fod yno. Ar hyny eisteddodd i lawr, ac hi chyfododd mwyach i ddawnsio, gan lunio ffugesgus nad oedd efe yn iach. Gwédi myned adi'Cf, mewn trallod a dychryn, a Sinai fawr yn mygu i gyd oll, taraẁwyd ei galon am ci fod wedi dywedyd celwydd nad oedd yn iachj a bod hyny yn gymaint o bechod a phe yr arosasai yno i örphön ei gylch yn y twnipath chwareu. Iachaodd o'r clwyf hwn ìnewn gladd, ond nid yn hollol; ail-glẅyfwyd eifeddwl, trwy ddarllen y gair a gwrando pregethau, gan ar- gyhoeddiad dwysach a dyinach, ncs ydoedd yn fynych Vn cael ei demtio o un tii i roddi pob gobaith i fyny am drugaredd, oblegid nad oedd ond coll- edigaeth iddo ef: ac o'r tu arall yn cael ei gýnhyrfn gan ryẃ obaith gẅan i ddyfod at lesu Grist, yn gyffelyb i Bunyun gynt! Ond ar ryw ddiwrnöd yr ocdd yn \ ìnaes, daeth y geirian hyn ato gyda nerth mawr, fel y ti öodd yn ol i edrych pwy a'u Hefarodd înwnt: " Duw yw yr lm'ri sydd yn